Wednesday, 05/08/2020 - 23:53|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Bình Long- Xã Bình Long
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo thực hiện chiến dịch zt 2017-2018

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ diễn tập ZT, chiến đấu phòng thủ của trường Mầm Non Bình Long năm 2017

PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG MN BÌNH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 70 /KH-TrMN

 

Bình Long, ngày 19 tháng 9 năm 2017

 

         PHÊ DUYỆT

 Ngày      Tháng      năm 2017

  TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

          Nguyễn Văn Côn

 

                                                                KẾ HOẠCH

                   Diễn tập chiến đấu phòng thủ

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nâng cao trình độ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Ban giám hiệu cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

- Bồi dưỡng cho cán bộ giáo viên nhân viên nâng cao trình độ năng lực làm tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chiến đấu phòng thủ đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

2. Yêu cầu:

 - Quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, nội dung diễn tập  cho toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên  nhà trường hiểu rõ mục đích ý nghĩa của cuộc diễn tập và tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập đạt kết quả cao, không phô trương hình thức, không làm ảnh hưởng đến hoạt đông  thường xuyên của trường an toàn tuyệt đối về người và trang bị.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian:

- Xây dựng kế hoạch: từ ngày 13/9/2017 đến 20/7/2017.

- Triển khai, quán triệt nhiệm vụ diễn tập tới cán bộ giáo viên công nhân viên nhà trường. ( Theo kế hoạch của ban tổ chức).

-  Thực hành diễn tập: ( Theo kế hoạch của ban tổ chức).

* Thời gian tham gia thực hành diễn tập: 01 ngày

2. Địa điểm:

- Địa điểm thực hành diễn tập kết hợp kinh tế với Quốc phòng – An ninh tại  Trường Mầm non Bình Long.

III. THÀNH PHẦN DIỄN TẬP:

- Cán bộ giáo viên công nhân viên nhà trường( 26 người)

IV. NỘI DUNG DIỄN TẬP:

1. Phát quang vệ sinh xung quanh  trường, lớp: 1.000 m2

2. Nạo vét rãnh thoát nước xung quanh trường: 9m3

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 -  Xây dựng kế hoạch diễn tập trình ban tổ chức xã phê duyệt.

-  Quát triệt mục đích yêu cầu nhiệm vụ, diễn tập cho cán bộ giáo viên công nhân viên nhà trường.

-  Tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập theo kế hoạch.

VI. BẢO ĐẢM

1. Bảo đảm thông tin liên lạc:

- Sử dụng điện thoại cá nhân để liên lạc với  ban tổ chức diễn tập xã

( 0912468725)

2. Bảo đảm trang bị:

 - Cá nhân tự trang bị thực hành diễn tập.

Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ của trường Mầm Non Bình Long năm 2017 là nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị. Yêu cầu cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường tổ chức thực hiện nghiêm túc./.

 

           

 Nơi nhận:                                                    TM. TRƯỜNG MN BÌNH LONG - BCĐ diễn tập xã ;                                                                              HIỆU TRƯỞNG  

- Lưu BGH trường.                                                                         

 

                                                                                                                               

                                                                                                                 

                                                                                                                      

                                                                                                                  Vi Thị Hồi

  

 

Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 31
Hôm qua : 117
Tháng 08 : 306
Năm 2020 : 7.569