Wednesday, 05/08/2020 - 22:44|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Bình Long- Xã Bình Long
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 1 lần 2

THỰ HIỆN NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG GD VÕ NHAI NĂM HỌC 2017-2018 TRƯỜNG MN BÌNH LONG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON BÌNH LONG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA LẦN THỨ 2. ​

PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG MN BÌNH LONG

 

Số:/KH-TrMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Long, ngày 20 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON BÌNH LONG ĐẠT CHUẨN

QUỐC GIA LẦN THỨ 2.

 

I/ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA:

      Trong Nghị quyết đại hội Đảng đã khẳng định con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta cần và có thể rút ngắn thời gian so với các nước đi trước, vừa có những bước tuần tự vừa có những bước nhảy vọt. Để đi tắt và đón đầu như vậy thì vai trò, vị trí của giáo dục và khoa học công nghệ lại càng có tính quyết định, giáo dục phải đi trước một bước.

Xây dựng nền giáo dục có tính thực tiễn và hiệu quả cao, tạo bước phát triển mạnh mẽ về chất lượng, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, góp phần đắc lực thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đất nước.

Đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tinh thần độc lập trong suy nghĩ sáng tạo, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, và thực hiện tốt các cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đứcphong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” có hiệu quả thì từ các cơ sơ giáo dục mầm non phải được xây dựng chuẩn theo quy định. Xây dựng trường màm non đạt chuẩn quốc gia là một yêu cầu tất yếu của các cơ sở giáo dục.

II/ CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH :

 - Căn cứ vào Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT về Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

 - Căn cứ vào điều lệ trường mầm non;

 - Căn cứ kế hoạch chỉ đạo xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia của ngành GD-ĐT huyện Võ Nhai.

- Căn cứ vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017 của UBND xã Bình Long.và các nghị quyết của Đảng bộ và HĐND xã Bình Long.

- Thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục năm học: 2017-2018 của trường Mầm non Bình Long.

- Thực hiện kế hoạch Xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020 của trường Mầm non Bình Long.

III – THỰC TRẠNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA:

 1- Tình hình xây dựng trường chuẩn quốc gia:

Trường Mầm Non Xã Bình Long được thành lập từ ngày 08 tháng 11 năm 2002 với tên  “ Trường Mầm Non Dân Lập Bình Long”, Gồm 8 lớp học, 12 cô giáo và hơn 100 trẻ nằm rải rác trên các xóm trong địa bàn. Cơ sở vật chất hầu như chưa có gì, các lớp học chủ yếu học nhờ nhà văn hóa xóm và các lớp tiểu học cũ. Đến ngày 09 tháng 03 năm 2005 trường được đổi tên thành “ Trường Mầm Non Bình Long”. Trải qua 12 năm trưởng thành và phát triển đến nay Trường đã có 8 lớp học, 22 cán bộ giáo viên cùng 279 trẻ. Trong những năm qua trường đã hoàn thành nhiệm vụ và đạt tập thể Lao động tiên tiên và đạt trường Mầm non đạt chuẩn Quốc Gia mức độ 1 lần thứ nhất vào tháng 5/2010. Hiện nay trường đang giữ vững và tiếp tục xây dựng kế hoạch trường Mầm non đạt chuẩn Quốc Gia mức độ 1 lần thứ hai vào tháng 12/2017.

Trường đặt địa điểm tại trung tâm xóm An Long xã Bình Long.với diện tích khuôn viên 5883,0m2.

   - Phía đông giáp với xã Quyết Thắng huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn..

   - Phía Tây tiếp giáp với tỉnh Bắc Giang;

   - Phía Nam tiếp giáp với xã Dân tiến huyện Võ Nhai;

   - Phía Bắc tiếp giáp với xã Phương giao huyện Võ Nhai.

 Bình Long là một xã ở phía Nam huyện Võ Nhai cách trung tâm huyện 24 Km. Tổng diện tích là 2.777,49 ha, có 20 xóm, 27 chi bộ Đảng, số hộ 1430, dân số 5868 nhân khẩu, là một xã nông nghiệp, nông thôn chiếm trên 80%.

Song với sự chỉ đạo, ủng hộ của Đảng, chính quyền địa phương, của toàn thể nhân dân, sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của các nhà trường, cho nên sự nghiệp giáo dục xã Bình Long luôn phát triển không ngừng. Xã có 6 nhà trường có 2 trường MN đã đạt chuẩn Quốc gia, trường Tiểu Hoc Bình Long 1 đật chuẩn quốc gia, trường Tiểu Hoc Bình Long 2 đang phấn đấu xây dựng chuẩn. Trường Mầm non Bình Long. có tổng số 8 nhóm lớp với 279 trẻ, Trong đó có 2 lớp MG 5 tuổi, 2 lớp mẫu giáo 4 tuổi, 2 lớp 3 tuổi và 2 nhóm trẻ. Có 22 cán bộ giáo viên đã đạt chuẩn 100%, trong đó giáo viên cao đẳng đại học chiếm 88,2 %

2. Phân tích thực trạng nhà trường:

* Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý:

1. Công tác quản lý:

+ Kế hoạch hoạt động: BGH đã xây dựng kế hoạch hoạt động năm học, học kỳ, từng tháng, tuần và đề ra biện pháp thực hiện kế hoạch có hiệu quả.

+ Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, các tổ trưởng chuyên môn, nghiệp vụ có trách nhiệm quản lý, phân công hợp lý cán bộ, giáo viên, công nhân viên theo quy định của Điều lệ trường mầm non và Pháp lệnh cán bộ, công chức.

+ Tổ chức và quản lý tốt các hoạt động hành chính, tài chính, quy chế chuyên môn, quy chế dân chủ, kiểm tra nội bộ, đổi mới công tác quản lý, quan hệ công tác và lề lối làm việc trong nhà trường.

+ Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, đảm bảo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, an toàn.

+ Lưu trữ đầy đủ và khoa học các hồ sơ, sổ sách phục vụ công tác quản lý của nhà trường.

+ Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định hiện hành.

+ Thường xuyên tổ chức và duy trì các phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành và quy định của nhà nước.

+ Có biện pháp nâng cao đới sống cho cán bộ, giáo viên và công nhân viên trong nhà trường.

Tiêu chí 1: Đạt.

2. Công tác tổ chức:

Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng đều có chức năng quản lý, có trình độ chuyên môn vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, được cán bộ giáo viên, nhân viên, nhân dân địa phương tín nhiệm. Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng đạt tiêu chuẩn theo quy định. Được cấp quản lý giáo dục trực tiếp xếp từ loại khá trở lên theo quy định về chuẩn hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên

Tiêu chí 2: Đạt.

3. Các tổ chức đoàn thể và hội đồng trong nhà trường:

- Hội đồng nhà trường: Trường đã xây dựng được hội đồng nhà trường, hội đồng trường xây dựng kế hoạch tổ chức họp mỗi tháng một lần vào đầu tháng để kiểm điểm đánh giá các hoạt động, bình xét thi đua công tác tháng trước đề ra phương hướng nhiệm vụ tháng sau.

    - Đầu năm học nhà trường đã kiện toàn các tổ chức, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, Hội phụ huynh, các ban giúp việc: Ban kiểm tra nội bộ trường học, ban thanh tra nhân dân, Ban thi đua, các tổ chức và các ban giúp việc, đều xây dựng kế hoạch hoạt động và thực hiện theo kế hoạch. Thường xuyên có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các tổ chức, các ban trên nguyên tắc tập trung dân chủ dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ và sự điều hành của BGH.

  - Hội đồng của ban đại diện cha mẹ học sinh: Trường đã thành lập được ban đại diện hội cha mẹ học sinh gồm có 8 hội trưởng để đại diện thay mặt cho 266 cha mẹ, cùng nhà trường bàn bạc quyết đáp những vấn đề, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động cho cô và trò trong nhà trường. Đặc biệt Ban giám hiệu cùng giáo viên thường xuyên phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, tranh thủ sự giúp đỡ ủng hộ của họ trong mọi hoạt động. Huy động trẻ ra lớp, xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục.

Tiêu chí 3: Đạt.

4. Chấp hành sự chỉ đạo của cơ quan quản lý giáo dục cấp trên:

- Nhà trường luôn quan tâm thực hiện và chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến giáo dục mầm non,

- Chấp hành nghiêm chỉnh sự quản lý của chính quyền địa phương, chủ động tham mưu với địa phương về kế hoạch phát triển và các biện pháp cụ thể để thực hiện tốt kế hoạch giáo dục.

- Chấp hành tốt sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn nghiệp vụ của phòng GD-ĐT Võ Nhai,

- Thực hiện đầy đủ, chính xác đúng thời gian các loại thông tin báo cáo về cấp trên.

ĐẠT

Tiêu chí 4: Đạt.

 

Đánh giá tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản

 

* Tiêu chuẩn 2: Đội ngũ giáo viên và nhân viên:

1. Số lượng và trình độ đào tạo:

Trường chưa có đủ giáo viên. theo thông tư 71 trường còn thiếu 5 giáo viên

  - 100% giáo viên và nhân viên nhà trường đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn về đào tạo, trong đó số giáo viên trên chuẩn là 88,2 %

Tiêu chí 1: Đạt.

         2. Phẩm chất năng lực chuyên môn nghiệp vụ

 - 100% giáo viên và nhân viên có phẩm chất đạo đức tốt, có lương tâm nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn và phương pháp sư phạm vững vàng, được Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương tin cậy. Kết quả xếp loại hàng năm đạt từ 70% - 80% danh hiệu thi đua từ lao động tiên tiến trở lên, không có giáo viên bị kỷ luật. Xếp loại chuẩn nghề nghiệp 82% giáo viên đạt khá tốt, không có giáo viên xếp loại yếu kém,

Tiêu chí 2: Đạt.

3. Hoạt động chuyên môn:

  - Nhà trường có 3 tổ chuyên môn được thành lập và hoạt động theo đúng quy định điều lệ trường mầm non, các tổ chuyên môn đều có kế hoạch hoạt động cụ thể, tổ chức chuyên đề thao giảng, sinh hoạt chuyên môn thường xuyên. Có tác dụng nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ

Tiêu chí 3: Đạt.

4. Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng:

- Nhà trường thường xuyên tổ chức thao giảng, thăm lớp dự giờ, sinh hoạt chuyên đề,  cho giáo viên đi thăm quan, học tập kinh nghiệm các trường bạn.

-Tổ chức và tham gia đầy đủ các hoạt động chuyên môn, chuyên đề, các ngày hội, ngày lễ, các hội thi do nhà trường, ngành tổ chức.

-Tạo điều kiện cho giáo viên học tập, ứng dụng công nghệ thông tin trong chăm sóc giáo dục

 - Động viên khuyến khích giáo viên học tập nâng chuẩn nghề nghiệp đến năm 2018, 100% giáo viên được đào tạo trên chuẩn .

- 100% giáo viên thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng thường xuyên bồi dưỡng hè theo sự chỉ đạo của Bộ giáo dục và đào tạo.

- Từng cá nhân đều có kế hoạch tự bồi dưỡng, tự học, tự rèn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Tiêu chí 4: Đạt.

Đạt

 Đánh giá tiêu chuẩn 2:

 

 Đội ngũ giáo viên và nhân viên:

* Tiêu chuẩn 3: Chất lượng chăm sóc giáo dục:

1. 100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần, không để xảy ra dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm trong nhà trường;

Tiêu chí 1: Đạt.

2. 100% trẻ được cân đo theo dõi sức khoẻ bằng biểu đồ phát triển, và khám sức khoẻ định kỳ theo quy định điều lệ trường mầm non;

Tiêu chí 2: Đạt.

3. Tỷ lệ chuyên cần của trẻ: tỷ lệ trẻ chuyên cần toàn trường đạt 96,9% trong đó trẻ MG 5 tuổi tỷ lệ chuyên cần đạt : 100%, trẻ 3 – 4 tuổi tỷ lệ trẻ chuyên cần đạt 75%.

Tiêu chí 3: Đạt.

4. Sự tăng trưởng của trẻ:

   217/217 trẻ được cân đo và theo dõi biểu đồ tăng trưởng .

  Trẻ phát triển bình thường theo cân nặng:

- Trẻ PTBT: 2/369 trẻ = 96,2 %

- Trẻ SDD:  14/369 trẻ = 3,8 %

 - Không có trẻ béo phì.

Trẻ phát triển chiều cao:

- Trẻ PTBT: 350/369 trẻ = 95 %;

- Trẻ thấp còi: 19 trẻ = 5,0 %.

+ Biện pháp hạn chế tốc độ tăng cân và đảm bảo SK cho trẻ béo phì: Phối hợp tuyên truyền với phụ huynh thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ theo khoa học, thực hiện cho trẻ ăn đủ lượng, đủ chất, cân đối để không có trẻ béo phì.

Tiêu chí 4: Đạt.

5. Sự phát triển của trẻ:

+Trẻ phát triển đạt yêu cầu về thể chất, trí tuệ tư duy đạt 90%.

+ Trẻ khuyết tật: Có 02 trẻ.

Tiêu chí 5: Đạt.

Đạt

     Đánh giá tiêu chuẩn 3:

 

     Chất lượng chăm sóc giáo dục:

* Tiêu chuẩn 4: Quy mô trường lớp, cơ sở vật chất và thiết bị:

1. Quy mô nhà trường: Nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo:

          - Trường có 1 điểm trường: Khu trung tâm đặt tại xóm An Long

- Tổng số trẻ trong trường: 279 trẻ.

- Tổng số trẻ ăn bán trú: 279 trẻ

- Tổng số nhóm trẻ, lớp mẫu giáo: 08 nhóm lớp.

+ Trong đó số nhóm trẻ: 2 nhóm = 42 cháu.

+ Lớp Mẫu giáo: 6 lớp = 237cháu

- Số nhóm lớp được phân chia theo độ tuổi

Tiêu chí 1: Đạt.

 2. Địa điểm trường: Trường có 1 điểm được đặt tại trung tâm khu dân cư.

- Thuận tiện cho việc đi lại, đưa trẻ đến trường (bán kính trung bình 1- 3 km).

- Có cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp an toàn và thân thiện, cây xanh phù hợp với trẻ màm non.

Tiêu chí 2: Đạt.

3. Yêu cầu về thiết kế xây dựng:

Diện tích khuôn viên: 5.883,0 m2

 - Bình quân: 21 m2/1 trẻ

- Các công trình được xây dựng nhà cấp 4 khang trang theo đúng thiết kế nhà nước, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật.

 - Khuôn viên có tường rào ngăn cách, phía trước bằng sắt, phía sau chưa có. Có nhiều cây xanh, bồn hoa cây cảnh.

- Cổng trường có biển tên trường theo đúng quy định.

- Có nguồn điện đảm bảo an toàn, nguồn nước máy  hợp vệ sinh, có cống thoát nước có nắp kín và luôn được khơi thông.

Tiêu chí 3: Đạt.

4. Các phòng chức năng:

a) Khối phòng nhóm lớp:

- Phòng sinh hoạt chung: Trường mới có 5 phòng học đảm bảo đủ diện tích theo quy định, có nền nhà lát gach hoa, có công trình vệ sinh, còn thiếu 3 phòng học chưa được xây dựng, vẫn đang học 01  phòng hoạt động thể chất và 02 phòng nhà công vụ giáo viên do vậy chưa đủ diện tích theo quy định;

- Phòng ngủ: Dùng chung với phòng sinh hoạt chung:

- Có vòi nước rửa tay, nhà vệ sinh tự hoại có ngăn riêng biệt cho trẻ trai, trẻ gái.

 - Hiên chơi: Rộng  2m2, có lan can bao quanh, thuận tiện cho trẻ sinh hoạt khi mưa nắng.

b) Khối phòng phục vụ học tập:

- Có Phòng giáo dục âm nhạc, nghệ thuật

c) Khối phòng tổ chức ăn:

- Nhà bếp diện tích đủ theo yêu, quy trình vận hành một chiều: Nơi chế biến, bếp nấu, nơi chia ăn. Đồ dùng nhà bếp đầy đủ bằng chất liệu I nốc, hợp vệ sinh và được sắp đặt ngăn nắp thuận tiện.

- Kho thực phẩm, phân thành khu vực để các loại thực phẩm riêng biệt, thực hiện đúng các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Có tủ lạnh lưu mẫu thức ăn hàng ngày.

- Có tủ để bát, các đồ dùng ăn uống.

d) Khối phòng hành chính quản trị:

- Văn phòng trường: Diện tích 60 m2, có tủ văn phòng và các bảng biểu tóm tắt các mặt hoạt động của nhà trường.

- Phòng hiệu trưởng: Diện tích 12 m2, có đủ trang thiết bị và phương tiện làm việc.

- Phòng phó hiệu trưởng: Diện tích 12 m2, có đủ trang thiết bị làm việc như: Tủ hồ sơ, hệ thống bảng biểu, bàn ghế, máy tính …

- Phòng hành chính quản trị:10 m2.

- Đủ Phòng y tế và phòng dành cho nhân viên:

- Khu vệ sinh cho cán bộ giáo viên, nhân viên: đảm bảo sạch sẽ

- Khu nhà để xe; Có nhà để xe diện tích 35 m2 có mái che chắc chắn, đảm bảo đủ để xe cho cán bộ giáo viên nhà trường.

Tiêu chí 4: Chưa đạt.

5. Sân vườn:

Diện tích: Đảm bảo đủ các điều kiện, quy hoạch thiết kế chưa phù hợp, có cây xanh, nhiều bồn hoa, cây cảnh được chăm sóc cắt tỉa gọn gàng. Chưa có vườn rau giành riêng cho trẻ chăm sóc, các khu vực vui chơi của trẻ đều được láng xi măng, Trên sân có các loại đồ chơi ngoài trời theo yêu cầu, an toàn.

Tiêu chí 5: Chưa đạt.

 

Chưa đạt

    Đánh giá tiêu chuẩn 4:

 

   Quy mô trường lớp, CSVC và thiết bị:

* Tiêu chuẩn 5: Công tác xã hội hoá giáo dục

1. Nhà trường chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, các đoàn thể, tổ chức ở địa phương đề xuất những biện pháp cụ thể nhằm thực hiện chủ trương và kế hoạch phát triển giáo dục địa phương.

2. Ban đại diện cha mẹ học sinh được thành lập và hoạt động theo đúng qui chế hiện hành, hoạt động có hiệu quả trong việc kết hợp với nhà trường và xã hội để giáo dục học sinh.

- Mối quan hệ và thông tin giữa Nhà trường, Gia đình và Xã hội được duy trì thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ, tạo nên môi trường giáo dục lành mạnh, phòng ngừa, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.

4. Huy động hợp lý và có hiệu quả sự tham gia của gia đình và cộng đồng vào các hoạt động giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị và điều kiện nâng cao hiệu quả giáo dục của nhà trường.

5. Thực hiện đúng các qui định về công khai điều kiện dạy học, chất lượng giáo dục, các nguồn kinh phí được đầu tư, hỗ trợ của nhà trường theo đúng qui định hiện hành. Nhà trường luôn tham mưu cho chính quyền địa phương về công tác giáo dục. Phối hợp tốt với các cơ quan ban ngành, đoàn thể xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Xây dựng tốt mối quan hệ giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội.

 

Đạt

  Đánh giá tiêu chuẩn 5:

 

   Công tác xã hội hoá giáo dục:

IV-KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON BÌNH LONG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2017:

1. Mục đích yêu cầu:

Đáp ứng yêu cầu đổi mới sự nghiệp giáo dục, nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục toàn diện cho trẻ, thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao về hưởng thụ giáo dục của xã hội, đáp ứng nhu cầu của phụ huynh địa bàn.

Chuẩn hóa, hiện đại hóa về các hoạt động: tổ chức và quản lý trường học, cơ sở vật chất và đội ngũ CBQL-GV, nhằm tạo ra môi trường giáo dục đồng đều giữa các địa bàn, tạo điều kiện bình đẳng về điều kiện học tập cho mọi trẻ em ở các vùng kinh tế xã hội khác nhau, góp phần khắc phục khoảng cách chênh lệch về chất lượng chăm sóc và giáo dục giữa vùng thành thị và nông thôn. Làm chuyển biến về nhận thức trong các cấp, các ngành: trên cơ sở đó huy động sức mạnh tổng hợp của nhà trường - gia đình - xã hội để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo trật tự kỷ cương trường học. Đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục, thực hiện tốt mục tiêu phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi

      Thực hiện quy hoạch sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo quy định, đảm bảo về số lượng, chất lượng theo hướng ổn định, tiêu chuẩn hóa.

      Xây dựng mới phòng học, phòng chức năng, đảm bảo theo yêu cầu của các tiêu chí. Đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa giáo dục, tập trung khai thác mọi nguồn lực, tăng cường công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ theo tinh thần “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”.

Xây dựng trường mầm non Bình Long đạt chuẩn trên địa bàn xã Bình Long là yêu cầu tất yếu, tạo điều kiện thuận lợi cho con em được học tập ở môi trường tốt, có đủ điều kiện phát triển trí tuệ và nhân cách góp phần nâng cao dân trí và phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở địa phương.

2. Lộ trình phấn đấu:

Đánh giá cụ thể, chi tiết thực trạng của nhà trường theo các tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia. Xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp để đạt các tiêu chuẩn của trường mầm non đạt chuẩn quốc gia trong giai đoạn mới.

Theo lộ trình của UBND xã Bình Long, nhà trường đăng ký phấn đấu để đạt chuẩn quốc gia vào năm 2017.  Muốn vậy các tiêu chuẩn cần đạt cụ thể như sau:

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức quản lý:

  • BGH nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động năm học, học kỳ, từng tháng, tuần và đề ra biện pháp thực hiện kế hoạch có hiệu quả

Tiêu chuẩn 2 - Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên:

- Trường phấn đấu để đạt vào đầu năm học 2017- 2018.

- Có kế hoạch tổ chức chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên nhà trường tham gia các hội thi GVG cấp huyện do phòng giáo dục đào tạo tổ chức đảm bảo đạt tỷ lệ GVG trên 20%.

Tiêu chuẩn 3: Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ:

- Trường phấn đấu để đạt cuối năm học 2017-2018.

- Trường sẽ tiếp tục có các giải pháp chỉ đạo để nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ về mọi mặt, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn về tỷ lệ trẻ chuyên cần, sự tăng trưởng của trẻ.

Tiêu chuẩn 4 – Quy mô trường, lớp, cơ sở vật chất và trang thiết bị: Dự kiến tiêu chuẩn này sẽ đạt vào đầu năm 2017 với nguồn đầu tư của uỷ ban nhân dân huyện và phòng giáo dục và đào tạo huyện Võ Nhai, của địa phương và nguồn chi thường xuyên của nhà trường theo phân bổ ngân sách năm 2017, 2018 của đơn vị .

Tiêu chuẩn 5 - Công tác xã hội hoá giáo dục:

Tiêu chuẩn này trường đã đạt. Tuy nhiên để đảm bảo kết quả bền vững trường cần duy trì, làm tốt hơn công tác tham mưu, phối hợp để thực hiện tốt hơn nữa công tác xã hội hóa giáo dục trong thời gian tới.

Nhà trường sẽ phấn đấu trường đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình vào năm 2017.

  3 / Các giải pháp cơ bản để thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu:

a/ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động:

Tuyên truyền rộng rãi trong chính quyền, các ngành địa phương và cha mẹ học sinh trong nhà trường để làm chuyển biến tư tưởng, nhận thức, hiểu rõ việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước của địa phương.

Quán triệt việc xây dựng trường đạt chuẩn là xây dựng mô hình nhà trường mới với chất lượng giáo dục cao, thể hiện sự phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

      Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, các bậc phụ huynh trong toàn trường học tập, quán triệt chủ trương và các văn bản của cấp trên về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; để từ đó xây dựng quyết tâm nhà trường và phụ huynh đảm bảo đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia trong năm 2017.

b/ Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp, kiện toàn công tác tổ chức, kiểm tra việc thực hiện xây dựng trường chuẩn quốc gia.

      Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia, phân công phân nhiệm rõ ràng cho từng thành viên, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá định kì, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm ở từng giai đoạn.

c/ Về xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên:

      Xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong nhà trường, bồi dưỡng nâng cao trình độ đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định...

      Lập kế hoạch chi tiết và cụ thể về việc khảo sát trình độ và năng lực của toàn bộ đội ngũ, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cụ thể, đồng bộ và lâu dài. Nâng cao tỷ lệ Đảng viên trong trường,

      Tăng cường công tác giáo dục đạo đức và phẩm chất của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Phát động sâu rộng trong toàn trường về phong trào tự học, tự bồi dưỡng về trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm, phấn đấu có nhiều giáo viên đăng ký dự thi và dạt danh hiệu GV cấp huyện, cấp tỉnh..

d/ Huy động mọi nguồn lực để đáp ứng yêu cầu xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học:

Hiện tại nhà trường chưa đảm bảo tiêu chí về CSVC do vậy cần tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo tính khả thi của đề án. Tổ chức điều tra, đánh giá hiện trạng CSVC và thiết bị dạy học của nhà trường. Tranh thủ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, tập trung đầu tư xây dựng CSVC theo hướng đồng bộ.

 Phối hợp với các cơ quan ban ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương và Hội cha mẹ học sinh theo chủ trương xã hội hóa giáo dục để tăng cường xây dựng cơ sở vật chất : phòng học, hệ thống tường rào…

Bộ phận thiết bị kiểm kê, lập kế hoạch mua bổ sung trang thiết bị dạy học bị hư hỏng kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, giáo viên khi sử dụng phương tiện dạy học và phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học trong toàn trường. Có chế độ khuyến khích, hỗ trợ các giáo viên có thành tích trong lĩnh vực này.

e/ Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục:

 Kiên quyết thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo trẻ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác soạn giảng, thực hành và quản lý. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn, đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên môn.

  Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị để CBGV có ý thức trách nhiệm,

   g/ Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục:

Huy động Hội cha mẹ học sinh tham gia giáo dục toàn diện học sinh và tăng cường xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, động viên khen thưởng các phong trào trong nhà trường. Thực hiện dân chủ hóa trường học, công khai tài chính, tham mưu các cấp, các ngành địa phương thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước chăm lo cho sự nghiệp phát triển giáo dục.

V/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Đồng thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, lập kế hoạch phấn đấu xây dựng và phát triển nhà trường để đạt các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia.

Chi bộ, BGH nhà trường sẽ căn cứ trên từng tiêu chí cụ thể phấn đấu của mình để chỉ đạo và lập văn bản đề nghị các cấp, các ngành tạo điều kiện giúp đỡ, đầu tư vốn để xây dựng các hạng mục công trình còn thiếu.

Kế hoạch xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 được xuất phát từ nhu cầu giáo dục địa phương, của nhà trường và quá trình đổi mới giáo dục, nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết của đảng bộ xã Bình Long. Trường mầm non Bình Long tự xác định rõ trách nhiệm của mình trong quá trình thực hiện các tiêu chí, tiêu chuẩn để sớm đưa trường thành trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, góp phần đổi mới sự nghiệp giáo dục trên địa bàn xã Bình Long nói riêng và huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên nói chung..       

VI/ KIẾN NGHI:

Đối với UBND huyện Võ Nhai, Phòng GD&ĐT, UBND xã Bình Long: Trường MN Bình Long tự kiểm tra các tiêu chuẩn theo thông tư: 02 của BGD&ĐT quy định về trường MN đạt chuẩn quốc gia thì nhà trường còn thiếu các hạng mục cơ bản như sau:

  1. Xây dựng hệ thống tường rào 200m2; dự toán khoảng: 300.000.000đ;
  2. Xây dựng 03 phòng học 60m2/1 phòng;  dự toán khoảng: 1.500.000.000đ;

Tổng kinh phí: 1.800.000.000đ (Một tỉ tám trăm  triệu đồng chẵn).

      Trên đây là toàn bộ kế hoạch xây dựng trường Mầm Non đạt chuẩn quốc gia lần 2. Kính mong được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp lãnh đạo để nhà trường có đủ các hạng mục trên. Tiếp tục công nhận danh hiệu trường Mầm Non đạt chuẩn quốc gia và công nhận lần 2 vào tháng 12 năm 2017.    

 

Nơi nhận: -UBND huyện Võ Nhai (BC)

- Phòng Giáo dục và Đào tạo Võ Nhai (BC)

- UBND xã Bình Long (BC)

- Ban giám hiệu (Thực hiện);

- Lưu VT

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Vi Thị Hồi

                         

                                UBND XÃ BÌNH LONG

 

Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 28
Hôm qua : 117
Tháng 08 : 303
Năm 2020 : 7.566