PHÒNG GDĐT HUYỆN VÕ NHAI

TRƯỜNG MN BÌNH LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc              

 

 

 

 

Bình Long, ngày 23 tháng 12 năm 2021

 

M HÌNH BÀI VIẾT TUYÊN TRUYỀN

V/v Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục đạo đức,

văn hóa ứng xử năm học 2021-2022

 
  

 

Căn cứ Công văn số 585/PGDĐT, ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Phòng Giáo dục Đào tạo Võ Nhai về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 đối với GDMN;

       Căn cứ Hướng dẫn số 710/HD-PGD ĐT Võ Nhai ngày 18/10/2021của trường phòng GDĐT Võ Nhai về việc triển khai thực hiện công tác giáo dục đạo đức, văn hóa ứng sử năm học 2021-2022;

 Trường mầm non Bình Long giới thiệu về một số nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục văn hóa, ứng sử trong trường mầm non năm học 2021-2022 như sau;

I.Mục đích

     Tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học, xây dựng văn hóa
trường học lành mạnh, thân thiện; tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của
cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh phát triển năng lực, hoàn thiện nhân
cách, lối sống văn hóa.

       II. Nội dung

       Trong thời gian trẻ còn nhỏ bé rất dễ  hình thành nét cơ bản của cá tính và những thói quen nhất định, hình thành cho trẻ những phẩm chất tâm lý, nhân cách của con người. Giáo dục hành vi giao tiếp quy tắc ứng xử là một bộ phận của giáo dục đạo đức cho trẻ.

        1. Lồng ghép nội dung giáo dục hành vi và quy tắc ứng xử cho trẻ thông qua việc tổ chức các hoạt động giáo dục theo chế độ sinh hoạt hàng ngày
      Lồng ghép nội dung giáo dục về hành vi và quy tắc ứng xử cho trẻ vào các hoạt động giáo dục có nhiều ưu thế nhằm hình thành cho trẻ những thói quen, hành vi và qui tắc ứng xử văn hoá.

      Việc thực hiện lồng ghép nội dung được xây dựng trong kế hoạch thực hiện chăm sóc giáo dục trẻ:  lồng ghép dạy trẻ biết chào hỏi lễ phép, nói lời cảm ơn, xin lỗi phù hợp với tình huống.

 

 

       Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo xây dựng Ngay từ khi xây dựng kế hoạch năm giáo viên đã xác định những nội dung cần dạy trẻ và đưa vào phù hợp với thực tế của lớp, từ kế hoạch năm cô giáo đưa các nội dung đó vào kế hoạch các chủ đề phù hợp với nội dung chăm sóc giáo dục trẻ theo chủ đề.

       Các nội dung của chủ đề đó giáo viên xây dựng kế hoạch thực hiện vào hoạt động giáo dục trong ngày của trẻ cho phù hợp và hiệu quả.

       Ví dụ: Hoạt động làm quen văn học: Qua bài thơ "Em yêu nhà em"; Cô đàm thoại cùng trẻ: giáo dục trẻ biết yêu quý gia đình, biết được xung quanh nhà mình có những gì? Con đã làm được những gì để giúp đỡ bố mẹ?  Tại sao con phải làm như vậy? Giáo dục trẻ: Biết vâng lời ông bà, bố mẹ không vòi, không quấy bố mẹ, người thân trân trọng những đồ dùng trong gia đình.

  

 

 

   

 

    6.  Phối kết hợp chặt chẽ với cha mẹ trẻ

    Như chúng ta đã biết trẻ ở lứa tuổi mầm non môi trường xã hội tiếp xúc chưa mở rộng, chủ yếu là gia đình và lớp học. Vì vậy, giáo viên mầm non và những người thân trong gia đình có ý nghĩa vô cùng quan trọng và nó tác động trực tiếp đến trực tiếp đến đứa trẻ, cần tạo ra những hành vi chuẩn mực để trẻ học theo, để giúp trẻ hình thành những hành vi và quy tắc ứng xử phù hợp thì giáo viên và cha mẹ trẻ cần phải phối hợp chặt chẽ  với nhau để giáo dục trẻ.

       VD: Khi trẻ chào cô phải đáp lại “cô chào cháu”, “cô mời các con ăn cơm”, khi trẻ làm giúp cô việc gì thì cô phải cám ơn; khi trẻ bướng bỉnh cô phải có thái độ nhẹ nhàng dỗ dành giải thích để trẻ phân biệt được điều tốt xấu. Cần khéo léo xử trí các tình huống sư phạm để tạo ra cho trẻ lòng tin, sự mạnh dạn, hồn nhiên, thật thà và không ngại nhận lỗi.

      Trong cách cư xử giao tiếp của cô với bạn bè đồng nghiệp cần thể hiện văn minh lịch sự, biết kính trên nhường dưới, đoàn kết thân ái giúp đỡ lẫn nhau, nói năng nhỏ nhẹ cởi mở, thân thiện, khiêm tốn học hỏi, trung thực thật thà, độ lượng với bạn bè trong cách cư xử. Khi nói năng giao tiếp với phụ huynh cần niềm nở, hoà nhã, khiêm tốn, tôn trọng lắng nghe ý kiến của phụ huynh và cần trao đổi những thông tin cần thiết về con cái của họ.

       Đối với gia đình Cha mẹ phải thương yêu quý trọng hết lòng vì con cái, cần gần gũi bảo ban dạy dỗ tận tình, trò chuyện với trẻ về gương bạn tốt cùng lứa tuổi để trẻ bắt chước noi theo. Cần nghiêm khắc với những thói hư tật xấu của trẻ, không cho trẻ chơi những đồ chơi và phim ảnh kích động bạo lực

      Trong cuộc sống gia đình luôn phải yêu thương, tôn trọng quan tâm chăm sóc lẫn nhau, tạo ra một môi trường sống đầm ấm, bố mẹ ông bà phải thực sự gương mẫu về mọi mặt để con cái noi theo. Cần sống hoà thuận với những người xung quanh, tôn trọng và quan tâm giúp đỡ nhau, gữi gìn vệ sinh công cộng, không làm ồn ào trong giờ nghỉ ngơi, luôn tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, không đại tiểu tiện bừa bãi, làm tốt công tác từ thiện, tương thân tương ái, Còn với gia đình cần cha mẹ trẻ quan tâm và chỉ bảo cho trẻ trong mọi hành động và giao tiếp, tranh qua loa mà bỏ qua và cho rằng trẻ nhở chưa biết gì. Trong mối quan hệ trong gia đình cha mẹ trẻ luôn là tấm gương chuẩn mực trong lời nói, hành động cho trẻ học tập. Trong thực tế tại gia đình có những tình huống.

Trên đây là bài viết giới thiệu về các hoạt động và nội dung tuyên truyền trong giáo dục đạo đức, văn hóa ứng sử trong trường học năm 2021-2022 của trường mầm non Bình Long.

 

                                                                                     Phó hiệu trưởng

  

 

                                                                                       Đàm Thị Huệ