Saturday, 29/02/2020 - 05:26|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Bình Long- Xã Bình Long

BỘ QUY TẮC ỨNG SỬ TRONG TRƯỜNG MN

BỘ QUY TẮC ỨNG SỬ TRONG TRƯỜNG MN

PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI 
 TRƯỜNG MN BÌNH LONG
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Bình Long, ngày 19  tháng 04 năm 2019

  QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN
TRƯỜNG MẦM NON BÌNH LONG

Thực hiện kế hoạch số 204/KH- PGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2018 kế hoạch thực hiện chương trình hành động phòng,  chống bạo lực học đường trong các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Võ Nhai giai đoạn 2017-2021; 
Thực hiện Công văn số 281/PGDDT ngày 18/4/2019 của Phòng GD&ĐT huyện Võ Nhai về việc đôn đốc thực hiện kế hoạch số 204/KH-PGDĐT ngày 16/4/2018;
Trường mầm non Bình Long" Xây dựng bộ quy tắc ứng xử  văn hoá trong trường học"  năm học 2018-2019 cụ thế như sau:
I.    QUY ĐỊNH CHUNG:
Điều 1. Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên bao gồm:
1. Ứng xử đối với bản thân.
2. Ứng xử với trẻ em, học sinh.
3. Ứng xử với cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp.
4. Ứng xử trong các hội nghị họp, sinh hoạt tập thể.
5. Ứng xử với người thân trong gia đình.
6. Ứng xử với nhân dân tại nơi cư trú.
7. Ứng xử ở nơi công cộng, đông người.
Điều 2. Các hành vi bị cấm:
1. Hút thuốc lá trong trường học.
2. Uống rượu, bia, đồ uống có cồn trong  giờ làm việc (trừ trường hợp được sự đồng ý của lãnh đạo nhà trường vào các dịp liên hoan, lễ tết, tiếp khách ….).  Ngoài giờ làm việc cũng không uống rượu, bia say bê tha, không làm chủ được bản thân. 
3. Các hành vị gây phiền hà, sách nhiễu; nhận các lợi ích bất hợp pháp từ người đến giao dịch, công tác .
4. Đánh bạc và tham gia các tệ nạn xã hội, các hoạt động giải trí không lành mạnh.
5. Nói to, nói thiếu văn hóa, văng tục, cãi cọ nhau, đặt điều, nói xấu, vu khống cho cấp trên, cấp dưới, gây mất đoàn kết nội bộ.
6. Nghiêm cấm bạo ành trẻ em dưới mọi hình thức.
II. QUY TẮC ỨNG XỬ CỤ THỂ:
Điều 3. Đối với bản thân:
1. Nắm vững mọi  chủ chương đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, thông thạo nghiệp vụ, có bản lĩnh vững vàng, động cơ trong sáng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
2. Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước, kỷ luật, kỷ cương của Ngành và đơn vị. Không đi muộn, về sớm. Không làm việc riêng, không tự ý bỏ vị trí công tác trong gờ làm việc .
3. Sắp xếp, bài trí bàn ghế, phòng làm việc, phòng học  một cách khoa học, gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ. Khi thực hiện xong công việc hàng ngày phải cất và để thiết bị đúng chỗ.
4. Tác phong, trang phục: Mang (mặc) trang phục phải gọn gàng, chỉnh tề phù hợp với môi trường sư phạm. Đeo thẻ công chức theo đúng quy định.
5. Đi làm phải đúng giờ, đảm bảo đúng giờ đón và trả trẻ theo quy định.
6. Khi ngồi làm việc, hội họp, hội nghị luôn giữ tư thế ngay ngắn, không ngồi nghiêng ngửa. Ngồi họp xong phải tự thu gọn ghế vào đúng nơi quy định.
7. Không ngồi túm tụm theo nhóm để nói chuyện riêng trong giờ hành chính, không đi lại tự do trong các phòng làm việc của Ban giám hiệu, nhân viên văn phòng…(trừ trường hợp cần giao dịch).
8. Nói năng phải khiêm nhường, từ tốn, không nói quá to gây ồn ào, không cãi nhau, châm chọc gây mất đoàn kết nội bộ. Lời nói phải văn minh, lịch sự, không làm xúc phạm và ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm của người khác. Không phát tán các thông tin nội bộ của đơn vị và dư luận làm ảnh hưởng đến cá nhân và tập thể nhà trường.
9. Hết giờ làm việc trước khi ra về phải ngắt điện, tắt máy vi tính; khoá các chốt các cửa bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị (nếu được phân công).
Điều 4. Ứng xử với trẻ  em, học sinh:
1. Thương yêu trẻ em, học sinh, xem trẻ em, học sinh như con cháu ruột thịt trong gia đình.
2. Tôn trọng nhân cách của trẻ em, học sinh, trong xử lý tình huống sư phạm phải  mềm mỏng nhưng kiên quyết.
3. Luôn tạo điều kiện để trẻ em, học sinh vươn lên trong cuộc sống.
4. Không có thái độ trù dập trẻ em, học sinh.
5. Nghiêm cấm mọi hành vi bạo lực trẻ em, học sinh trong nhà trường.
Điều 5. Ứng xử với cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp:
1. Ứng xử với cấp trên:
1.1. Các chỉ thị, mệnh lệnh, nhiệm vụ được phân công phải chấp hành nghiêm túc, đúng thời gian. Thường xuyên báo cáo, phản ánh tình hình thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định;
1.2 . Trung thực, thẳng thắn trong báo cáo. Đề xuất, tham gia đóng góp ý kiến với cấp trên. Bảo vệ uy tín, danh dự cho cấp trên. Không được lợi dụng việc góp ý, phê bình hoặc dùng đơn thư nặc danh, mạo danh làm tổn hại uy tín của cấp trên.
1.3. Khi gặp cấp trên phải có thái độ tôn trọng, chào hỏi thân mật, nghiêm túc và lịch sự.
2. Ứng xử với cấp dưới: 
2.1. Hướng dẫn cấp dưới triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, việc thực hiện quy chế chuyên môn;
2.2. Gương mẫu cho cấp dưới học tập, noi theo về mọi mặt. Nắm vững tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của cấp dưới; chân thành động viên, chia sẻ khó khăn vướng mắc trong công việc, cuộc sống của cấp dưới.
2.3. Tôn trọng cấp dưới, cởi mở và thân tình. Không cửa quyền, hách dịch, quan liêu, trù dập, thành kiến với cấp dưới.
3. Ứng xử với đồng nghiệp:
3.1. Coi đồng nghiệp như người thân trong gia đình mình. Thấu hiểu chia sẻ khó khăn trong công tác và cuộc sống;
3.2. Khiêm tốn, chân thành, tôn trọng sở thích cá nhân; bảo vệ uy tín danh dự của đồng nghiệp, không ghen ghét, đố kỵ, lôi bè kéo cánh, phe nhóm gây mất đoàn kết nội bộ;
3.3. Luôn có thái độ cầu thị, thẳng thắn, chân thành tham gia góp ý trong công việc, cuộc sống. Không suồng sã, nói tục trong hội họp, sinh hoạt và giao tiếp với mọi người xung quanh.
3.4. Hợp tác, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
4. Ứng xử với trẻ  em, học sinh:
4.1. Thương yêu trẻ em, học sinh, xem trẻ em, học sinh như con cháu ruột thịt trong gia đình.
4.2. Tôn trọng nhân cách của trẻ em, học sinh, trong xử lý tình huống sư phạm phải  mềm mỏng nhưng kiên quyết.
4.3. Luôn tạo điều kiện để trẻ em, học sinh vươn lên trong cuộc sống.
4.4. Không có thái độ trù dập trẻ em, học sinh.
4.5. Nghiêm cấm mọi hành vi bạo lực học sinh trong nhà trường.
Điều 6. Ứng xử trong hội họp, sinh hoạt tập thể.
1. Ứng xử trong hội họp, sinh hoạt tập thể:
- Phải nắm được nội dung, chủ đề cuộc họp, hội thảo, hội nghị. Có mặt trước giờ quy định ít nhất 05 phút để ổn dịnh chỗ ngồi và tuân thủ quy định của Ban tổ chức điều hành cuộc họp, hội nghị, hội thảo.
- Trong khi hội họp:
- Tắt điện thoại di động hoặc để ở chế độ rung, muốn sử dụng thì xin phép chủ tọa để ra ngoài; không làm ảnh hưởng đến người khác;
- Giữ trật tự, tập trung theo dõi, nghe, ghi chép đầy đủ các nội dung cần thiết; không nói chuyện và làm việc riêng, không bỏ về trước khi kết thúc cuộc họp, không ra ngoài, đi lại tuỳ tiện trong phòng họp.
- Phát biểu thảo luận theo điều hành của chủ toạ hoặc ban tổ chức. Ý kiến phát biểu phải mang tính xây dựng, thể hiện thành ý; nội dung phải trọng tâm. Tôn trọng ý kiến của nhau, có quyền bảo lưu ý kiến, nhưng phải chấp hành ý kiến kết luận của chủ toạ hoặc Nghị quyết của Hội nghị; tranh luận nhưng phải bảo đảm không khí đoàn kết, hoà thuận. Lời nói phải từ tốn, xưng hô phải lễ độ, trong sáng không được hàm hồ hoặc lợi dụng quyền được phát biểu để gây mất trật tự làm ảnh hưởng nội dung cuộc họp…
-  Kết thúc cuộc họp: Để khách mời hoặc lãnh đạo, cấp trên ra trước; dọn dẹp lại chỗ ngồi (bàn, ghế, ngăn bàn, trước khi ra về).
2. Ứng xử trong sinh hoạt, trò chuyện hoặc trao đổi công việc: Cũng phải như trong hội họp; xưng hô phải đúng mực thể hiện nhân cách văn hoá, lịch sự và thân mật.
3. Ứng xử trong giao tiếp qua điện thoại của nhà trường, Internet:
-  Sử dụng tiết kiệm, chỉ sử dụng điện thoại đúng mục đích công việc chung của cơ quan, đơn vị. Không sử dụng vào việc riêng.
 Điều 7. Ứng xử với người thân trong gia đình:
1. Có trách nhiệm giáo dục, thuyết phục, vận động người thân trong gia đình chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không vi phạp pháp luật.
2. Thực hiện tốt đời sống văn hoá mới nơi cư trú. Xây dựng gia đình văn hoá, hạnh phúc, hoà thuận.
3. Không để người thân trong gia đình lợi dụng vị trí công tác của mình để làm trái quy định. Không được tổ chức cưới hỏi, ma chay, mừng thọ, sinh nhật, tân gia và các việc khác xa hoa, lãng phí hoặc để vụ lợi.
 4. Sống có trách nhiệm với gia đình, đặc biệt là đối với cha mẹ và con cái
Điều 8. Ứng xử với nhân dân nơi cư trú:
1. Gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân nơi cư trú.
2. Kính trọng, lễ phép với người già, người lớn tuổi. Cư xử đúng mức với mọi người. Tương trợ, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, khó khăn, sống có tình có nghĩa với hàng xóm, láng giềng.
3. Không can thiệp trái pháp luật vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nơi cư trú. Không tham gia, kích động, bao che các hành vị trái pháp luật.
Điều 9. Ứng xử nơi công cộng đông người:
1. Thực hiện nếp sống văn hoá, quy tắc, quy định nơi công cộng. Giúp đỡ, nhường chỗ cho người già, trẻ em, phụ nữ, người tàn tật khi lên, xuống tàu xe, khi qua đường.
2. Giữ gìn trật tự xã hội và vệ sinh nơi công cộng. Kịp thời thông báo cho cơ quan, tổ chức đơn vị có thẩm quyền các thông tin về các hành vi vi phạm pháp luật. 
3. Không có hành vị hoặc làm những việc trái với thuần phong mỹ tục. Luôn giữ gìn phẩm chất của một người làm công tác giáo dục.
III. QUY ĐỊNH VỀ NGÀY - GIỜ CÔNG VÀ THI ĐUA, KỶ LUẬT:
Điều 10. Về ngày công và thi đua.
Thực hiện theo quy chế thi đua của nhà trường và Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức viên chức đầu năm.
Điều 11. Thời gian làm việc của trường:
 - Mùa Hè (Tháng 9,10,3,4,5): Từ 7 giờ - 17giờ.                     
 - Mùa Đông (Tháng 11,12,1,2): Từ 7 giờ 30 phút - 16 giờ 30 phút.
- Thực hiện nghiêm chỉnh thời gian làm việc và kỷ luật lao động. Tuyệt đối không sử dụng thời gian lao động để làm việc cá nhân, nói chuyện riêng.
- Văn phòng, lớp học phải đảm bảo văn minh, sạch đẹp, an toàn.
- Hoàn thành khối lượng công việc được giao theo đúng thời gian quy định, bảo đảm số lượng, chất lượng và hiệu quả. Các văn bản được giao đánh máy hoặc biên soạn phải đảm bảo tính chính xác về nội dung, hình thức trình bày đẹp, tính thẩm mỹ cao và không được sai chính tả. Mọi sự chậm trễ của các lớp và cá nhân phải có lý do chính đáng.
- CB,GV,NV phải tuyệt đối bảo mật các thông tin của đơn vị khi chưa được công bố.
- CB,GV,NV trong thời gian làm việc nếu ra khỏi trường vì việc riêng phải được sự đồng ý của Ban giám hiệu.
- Trong giờ trực trưa tại trường, nếu CB,GV,NV bỏ giờ trực trưa không có lý do chính đáng, không báo cáo Ban giám hiệu, nếu bị phát hiện coi là đã vi phạm quy chế và nội quy của nhà trường, sẽ bị phạt thi đua.
- CB,GV,NV khi đi học các lớp bồi dưỡng hoặc nâng cao ngắn và dài hạn phải báo cáo với Ban giám hiệu về kế hoạch đi học.
- Các bộ phận, các lớp có trách nhiệm nộp báo cáo hàng tháng, quý và tổng hợp năm cho BGH để BGH làm báo cáo tổng hợp đúng thời gian quy định.
- CB,GV,NV nghiêm túc đảm bảo chế độ hội họp, sinh hoạt cơ quan. Vắng mặt phải có lý do.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Điều 12. Tổ chức thực hiện:
1. Hiệu trưởng nhà trường  chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, viên chức thuộc quyền và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy tắc này.
2. Phối hợp với công đoàn trong việc tuyên truyền, phổ biến, theo dõi, đánh giá xếp loại công chức.
Điều 13. Hiệu lực thi hành:
- Quy tắc này được thông qua trong Hội đồng sư phạm nhà trường và áp dụng thực hiện từ năm học 2018 - 2019.
- Trong trường hợp có sự thay đổi, điều chỉnh quy định hoặc có các văn bản hướng dẫn của cấp trên thì được rà soát bổ sung hàng năm, quy định này sẽ được điều chỉnh bổ sung cho phù hợp, mọi sự thay đổi được lãnh đạo nhà trường thông qua và Hiệu trưởng quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:
- CB,GV,NV toàn trường (để T/h);
- Lưu VT./.                           HIỆU TRƯỞNG

 

  
 
                       Vi Thị Hồi

Nguồn: mnbinhlong.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 21
Tháng 02 : 768
Năm 2020 : 1.604