Saturday, 29/02/2020 - 04:05|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Bình Long- Xã Bình Long

KẾ HOẠCH DUY TRÌ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC QIA 2019

KẾ HOẠCH  DUY TRÌ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA 2019

PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI
TRƯỜNG  MN BÌNH LONG

Số:125d /KH-TrMN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Long, ngày 20 tháng 09  năm 2018

KẾ HOẠCH
Duy trì trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1  
 Năm học  2018 - 2019.

A.    Căn cứ để xây dựng kế hoạch.
  Thực hiện Thông tư số 02/2014/TT- BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia;
Căn cứ Công văn số 584/ PGDĐT-GDMN, ngày 10/9/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Võ Nhai về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2018-2019;
Trường mầm non Bình Long xây dựng kế hoạch duy trì trường chuẩn Quốc gia mức độ I năm học 2018- 2019 như sau:
B.    Đặc điểm của nhà trường
       Trường Mầm non Bình Long nằm trên địa bàn xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, trường được thành lập năm 2005.
       Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là sự quan tâm của Huyện ủy-HĐND-UBND huyện Võ Nhai;
       Sự quan tâm sát sao của Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, bộ phận chuyên môn mầm non. Sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy- HĐND-UBND xã Bình Long, sự ủng hộ nhiệt tình cả về tinh thần và vật chất của cha mẹ học sinh và cộng đồng.
       Trong những năm qua nhà trường đã khẳng định được vị thế của mình trong phong trào giáo dục và đào tạo chung của toàn huyện, là địa chỉ đáng tin cậy về đổi mới phương pháp chăm sóc và giáo dục trẻ.
       Với những quyết tâm phấn đấu của cô trò trường mầm non Bình Long nhiều năm qua nhà trường đã đạt được những thành tích đáng kể.
Năm học 2018 – 2019  trường có tổng số 33 CBGV- CNV; Trong đó nữ 32 đ/c. nam 1 đ/c .    
Kế hoạch giao: 8 lớp = 286 HS; Nhiệm vụ trọng tâm của năm học là xây dựng kế hoạch duy trì 5 tiêu chí của trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.
C. THỰC TRẠNG NHÀ TRƯỜNG
I. Tổ chức và quản lý
1. Công tác quản lý
Nhà trường đã xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm học, kỳ học, tháng, tuần.Có phương hướng phát triển cho từng thời kỳ; có biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch đúng tiến độ.
Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý công tác của giáo viên, nhân viên và công tác hành chính theo quy định trong Điều lệ trườg mầm non và Pháp lệnh cán bộ công chức.
Quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất để phục vụ cho hoạt động dạy học và cho các hoạt động khác.
Lưu trữ đầy đủ và khoa học các hồ sơ, sổ sách phục vụ công tác quản lý của nhà trường.
Thực hiện công tác quản lý tài chính theo đúng quy định.
2. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.
a) Hiệu trưởng
Có đủ điều kiện về sức khỏe, có đủ điều kiện về trình độ đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ quản lý giáo dục.Có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng.Nắm vững chuyên môn, có sức khỏe.Thực hiện khá tốt nhiệm vụ của người hiệu trưởng.
b) Phó hiệu trưởng
Có đủ điều kiện về sức khỏe , năng lực công tác, chuyên môn vững. Phẩm chất đạo đức tốt; lập trường tư tưởng vững vàng.Hoàn thành nhiệm vụ của người phó hiệu trưởng.
c) Đội ngũ giáo viên: Đủ theo quy định, chuyên môn đồng đều.
II. Cơ sở vật chất – thiết bị trường học
Diện tích khuôn viên đủ theo quy định.
Bàn ghế học sinh đúng quy cách, có đủ thiết bị phục vụ hoạt động dạy và học. Có hệ thống bồn hoa, cây cảnh.
Có nguồn nước sạch, đảm bảo hợp vệ sinh. Trường không có hàng quán đảm bảo môi trường thân thiện, an toàn, sáng - xanh - sạch- đẹp.
III. Công tác xã hội hóa giáo dục
Trong năm học, nhà trường thực hiện đạt hiệu quả tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức, đoàn thể để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong nhà trường và ở địa phương; Đã huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội để xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung phương tiện, thiết bị dạy học, khen thưởng học sinh học có thành tích trong học tập, hỗ trợ học sinh nghèo như quỹ khuyến học; Đồng thời phối hợp với các tổ chức đoàn thể của địa phương, huy động sự tham gia của cộng đồng để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc cho học sinh và thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục; Phối hợp hiệu quả với các tổ chức, đoàn thể để tuyên truyền tăng thêm sự hiểu biết trong cộng đồng về nội dung, phương pháp và cách đánh giá học sinh mầm non, tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia thực hiện mục tiêu và kế hoạch giáo dục mầm non.
Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường hoạt động theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;  Mỗi năm học nhà trường đều có kế hoạch phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh để nâng cao chất lương giáo dục. Nhà trường thường xuyên tổ chức các cuộc họp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh để tiếp thu ý kiến về công tác quản lý của nhà trường, các biện pháp giáo dục học sinh, giải quyết các kiến nghị của cha mẹ học sinh, góp ý kiến cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.
D. KẾ HOẠCH DUY TRÌ NĂM HỌC 2018 - 2019.
*Thuận lợi
Trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng bộ, HĐND, UBND  HuyệnVõ Nhai. Sự quan tâm và chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Vình Long và đặc biệt là sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Võ Nhai.
Cơ sở vật chất đã được xây dựng  3 phòng học, đây là điều kiện thuận lợi để cô và trò trong nhà trường làm tốt công tác dạy và học.
Trình độ dân trí ngày càng được nâng lên.
Đội ngũ giáo viên có mặt bằng chuyên môn tương đối đồng đều, 100% đạt chuẩn về trình độ đào tạo.
Học sinh  đến trường thực  hiện đúng  nội quy của trường, lớp.
 * Khó khăn
Đời sống kinh tế ở một số hộ còn khó khăn, bố mẹ đi làm xa, các cháu ở với ông bà nên ít quan tâm các hoạt động của con em.
I. MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU XD DUY TRÌ TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1:
1. Tổ chức và quản lý:
a) Công tác quản lý
Có đầy đủ các loại hồ sơ, kế hoạch phát triển nhà trường. Quản lý theo quy định của Điều lệ trường MN và Pháp lệnh cán bộ công chức.
b) Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng
Hiệu trưởng: Vi Thị Hồi - Trình độ CM Đại học, trung cấp lý luận chính trị có kinh nghiệm trong quản lý và chuyên môn
Phó hiệu trưởng: Hà Thị Lan. Đàm Thị Huệ  - Trình độ chuyên môn ĐH, trung cấp lý luận chính trị, có kinh nghiệm trong quản lý và chuyên môn.
c) Các tổ chức, đoàn thể và hội đồng trong nhà trường.
Tổ chức và hoạt động có hiệu quả.Thực hiện tốt quy chế dân chủ.Nhà trường thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng liên quan đến giáo dục mầm non.
2. Đội ngũ giáo viên
a) Số lượng và trình độ đào tạo
Số lượng giáo viên: 22 giáo viên/ 8 lớp = 2,7 GV/lớp.Trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên: 22/22= 100%.
 b) Phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ
+ 100% có phẩm chất đạo đức tốt, có trách nhiệm với học sinh.
+ Giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 03 (bảo lưu 3)
+ Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 21 đ/c
+ 100% Giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
+ Không có giáo viên yếu kém về chuyên môn, nghiệp vụ.
c) Hoạt động chuyên môn
100% giáo viên tham  gia đầy đủ và có chất  lượng các hoạt động  chuyên môn, chuyên đề do tổ, trường và ngành tổ chức.
d) Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng
100% giáo viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên và bồi dưỡng trong  hè.
Từng giáo viên có kế hoạch và thực hiện tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên, nghiệp vụ
3. Cơ sở vật chất - thiết bị dạy học
Đảm bảo diện tích 5883,9m2/286 =20,5 m2/1 trẻ.Có sân chơi, sân tập thể dục cho trẻ, có cây bóng mát.
Có đủ phòng học cho mỗi lớp, đảm bảo diện tích 1,5m2/1 trẻ.
Có thư viện chung cho học sinh đọc, có kho chứa sách và thiết bị dạy học.
Có đủ bàn ghế cho giáo viên và học sinh đúng quy cách. Trang trí lớp học thân thiện. đúng theo chủ đề, chủ điểm.
Có nguồn nước sạch, có khu vệ sinh riêng cho giáo viên và học sinh đảm bảo thuận tiện, hợp vệ sinh. Có hệ thống thoát nước, có tường rào, hàng rào xung quanh trường; có cổng trường và biển trường đúng quy định, có nhà để xe cho giáo viên và học sinh. Cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp - an toàn.
4. Công tác xã hội hóa giáo dục
- Huy động nhân dân đóng góp vật chất tinh thần và sức lực để hỗ trợ nhà trường trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ.
- Huy động số lượng học sinh đi học đảm bảo chỉ tiêu giao.
- Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội nâng cao chất lượng giáo dục.
5. Hoạt động và chất lượng giáo dục
Số lượng:
Duy trì sĩ số đạt 100%.
Tổ chức cho học sinh học 2 buổi/ngày đạt 100%.
100% trẻ em 5 tuổi  hoàn thành chương trình.
II. NỘI DUNG KẾ  HOẠCH
1. Công tác quản lý chỉ đạo
Xây dựng kế hoạch hoạt động năm học, học kỳ, tháng và tuần phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường; có phương hướng phát triển từng thời kỳ, có biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch đúng tiến độ.
Thực hiện công bằng, dân chủ, công khai trong quản lý.
Quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất để phục vụ cho hoạt động dạy học và các hoạt động giáo dục khác.
Lưu trữ đầy đủ, khoa học các hồ sơ, sổ sách phục vụ công tác quản lý của nhà trường.
Thực hiện công tác quản lý tài chính theo đúng quy định.
Tích cực tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cũng như năng lực chuyên môn.
Phối hợp giữa chính quyền và các đoàn thể thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn và các phong trào thi đua.
Phấn đấu không có cán bộ, giáo viên, công nhân viên nào bị kỷ luật.
2. Đội ngũ giáo viên
Mỗi giáo viên đăng ký nội dung tự bồi dưỡng theo chuyên đề với nhà trường, tự xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho mình. Cuối mỗi học kỳ nhà trường khảo sát nghiệm thu kết quả.
Việc thực hiện các chuyên đề sẽ được luân phiên giữa các giáo viên để mỗi giáo viên đều có cơ hội được trải nghiệm và khẳng định mình.Làm tốt công tác trao đổi rút kinh nghiệm sau mỗi chuyên đề.
Thực hiện tốt các chuyên đề cụm trường theo kế hoạch của phòng GD&ĐT.
Số chuyên đề.
Mọi giáo viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn, thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học.
Bài soạn đảm bảo chất lượng thể hiện rõ phần mục tiêu, đồ dùng dạy học trong từng hoạt động;
Khuyến khích giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. 
Sử dụng triệt để các đồ dùng dạy học có sẵn.
Làm thêm các đồ dùng để cho các hoạt động của trẻ thêm sinh động (ít nhất 2 đồ dùng/1GV).
       Tổ chức các hội thi cho mọi giáo viên tham gia như:
+ Thi GV dạy giỏi cấp trường, đạt 100% .
+ Thi làm đồ dùng dạy học, 100% giáo viên tham gia.
3. Cơ sở vật chất – thiết bị trường học
Bảo quản và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có: Các phòng học, phòng chức năng, bàn ghế, tủ đựng hồ sơ, sách - thiết bị.
Xây dựng kế hoạch hoạt động  theo từng kỳ, từng tháng, tuần khoa học và hợp lý.
Tăng cường đề nghị phòng GD&ĐT cấp bổ sung đồ dùng, thiết bị dạy học để đáp ứng nhu cầu dạy và học.
Huy động giáo viên và học sinh trồng cây làm hàng rào xung quanh trường.
Trồng các thảm cỏ, xây bồn hoa và trồng thêm cây cảnh tạo khuôn viên đẹp.
Giữ vệ sinh môi trường luôn sạch sẽ, xử lý tốt rác thải, rãnh thoát nước luôn được khơi thông.
Ban giám hiệu thường xuyên tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, các đoàn thể chính quyền địa phương trong việc xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan tạo môi trường giáo dục xanh – sạch – đẹp – an toàn.
Kêu gọi sự đóng góp của các tổ chức xã hội.
Xin kinh phí của phòng GD&ĐT, các nguồn dự án trang cấp đầy đủ vật tư thiết bị như: máy chiếu, tủ góc - thiết bị, bộ đồ dùng dạy học đồng bộ và các vật tư thiết bị khác phục vụ cho hoạt động dạy và học.
Thường xuyên tham mưu và tăng cường phối kết hợp với các đoàn thể, chính quyền địa phương làm tốt công tác xây dựng và tu sửa cơ sở vật chất; công tác huy động số lượng học sinh, nâng cao chất lượng...
Củng cố và bầu Ban  đại diện cha mẹ học sinh (bầu bổ sung) và đưa hoạt động của hội cha mẹ học sinh vào nề nếp, có hiệu quả theo đúng điều lệ.
4. Hoạt động và chất lượng giáo dục
Tổ chức tốt “ngày  toàn dân đưa trẻ đến trường”, huy động triệt để số học sinh trong độ tuổi ra lớp.
Duy trì bền vững PCGDCTE5T.
Dạy đủ các hoạt động  học, dạy đúng chương trình, kế hoạch theo quy định.
Tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày có hiệu quả.
Mọi giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học, nắm chắc các kiến thức dạy học tích cực, tăng cường tổ chức các trò  chơi học tập để tạo hứng thú học tập cho học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục.
Cần giáo dục học sinh chăm học, chăm làm, yêu lao động, yêu cái thiện, ghét cái ác. Kính trên, nhường dưới, tôn trọng, giúp đỡ người già, nhường nhịn em nhỏ. Có tinh thần tương thân, tương ái. Biết ơn các gia đình có công với cách mạng, các anh hùng lệt sĩ thông qua các nội dung bài học, qua những  tấm gương người tốt, việc tốt của nhà trường và ngoài xã hội.
Giáo dục cho các học sinh biết an toàn  giao thông; giáo dục các em biết vệ sinh cá nhân, bảo vệ môi trường xung quanh, trồng cây xanh, bảo vệ nguồn nước của trường.
Xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa  giáo viên với  học sinh, giữa học sinh với học sinh. Xây dựng các nề nếp học tập cho học sinh như:
+ Đi học đều, đúng giờ, chăm ngoan, nghe lời cô giáo, ông bà, bố mẹ…
+ Ngồi trong lớp chú ý nghe giảng, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài.
        + Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập trước khi đi học.
+ Bảo quản đồ dùng và sách vở sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng, ngăn  nắp.
+ Giờ nào làm việc đấy, theo thời khóa biểu và kế hoạch của cô giáo.
III. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Tổ chức và quản lý
Triển khai đầy đủ các văn bản, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước kịp thời.
Xây dựng được nội quy, quy chế làm  việc của nhà trường.
Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho toàn thể CBGVCNV trong nhà trường.
Phối hợp với Công đoàn, tổ chức tốt Hội nghị CBCC đầu năm nhằm phát huy dân chủ, công khai kế hoạch.
Quan tâm đến công tác phát triển Đảng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên.
Phối hợp với Công đoàn và đoàn thanh  niên phát động sâu rộng và tổ chức thực hiện các cuộc vận động.Tổ chức thực hiện tốt mọi hoạt động.Xây dựng mối đoàn kết nội bộ trong cơ quan.
Phát động các phong trào thi đua và có sơ, tổng kết.Khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Xây dựng kế hoạch cụ thể  và chi tiết, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.
        Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của chi bộ Đảng trong nhà trường. Phát huy vai trò của các đảng viên bằng  cách phân công các đảng viên phụ trách các khối lớp; các đảng viên có trách nhiệm đôn đốc và giúp đỡ quần chúng  hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Thực hiện nghiêm túc Quyết nghị của hội đồng trường.
Thực hiện nguyên tắc “ tập trung, dân chủ” trong quản lý.
Thực hiện chế độ: “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.
Vận động mọi CB, GV, NV sống gương mẫu, có trách nhiệm trong công việc, luôn  đặt lợi ích của  tập thể lên trên lợi ích cá nhân...
2. Đội ngũ giáo viên
Sắp xếp đội ngũ giáo viên phù hợp với năng lực, sở trường để họ có cơ hội phát huy hết khả năng. Động viên kịp thời những cá nhân, tập thể thực hiện tốt nhiệm vụ, hiệu quả trong công tác.
Thành lập mạng lưới kiểm tra, hội đồng tư vấn giáo dục gồm những giáo viên có chuyên môn, nghiệp vụ vững  vàng, có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.
Tăng cường kiểm tra đột xuất, kiểm tra thường xuyên, định kỳ, kiểm tra theo chuyên đề trọng tâm nhằm phát hiện những khó khăn vướng mắc, ngăn chặn những hành vi vi phạm, kịp thời uốn nắn, phòng ngừa.
Ban giám hiệu phối hợp với các tổ chuyên môn để kiểm tra, đánh giá.
Qua kiểm tra, đánh giá phát hiện ra những năng lực, sở trường, những hạn chế của mỗi giáo viên từ đó có những nội dung tư vấn, thúc đẩy cho phù hợp.
Kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện theo kế hoạch đã đề ra. Mỗi giáo viên được kiểm tra ít nhất 1 lần/năm (toàn diện hoặc chuyên đề).
Nêu cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng cho giáo viên.
Tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được và không ngừng nâng cao công tác quản lý chỉ đạo, xây dựng đội ngũ giáo viên vừa hồng, vừa chuyên.
        3. Cơ sở vật chất - thiết bị trường học
Bố trí sử dụng hợp lý, hiệu quả các phòng học, phòng chức năng hiện có.

4. Công tác xã hội hóa giáo dục
Tổ chức tuyên truyền  sâu rộng tới mọi đoàn thể, chính quyền địa phương, hội cha  mẹ học sinh về tầm quan trọng của công tác giáo dục và công tác khuyến học trong giáo dục để toàn dân tham gia công tác xã hội hóa giáo dục và công tác khuyến học ở địa phương. Tích cực trong công tác tham mưu.
Nhà trường phối hợp với các bậc cha mẹ học sinh theo cơ chế phân công – hợp tác, cùng gia đình giáo dục con em và tạo điều kiện thuận lợi cho con em học tập. Thường xuyên gặp gỡ, trao đổi công việc và  yêu cầu cha mẹ học sinh giúp nhà trường trong công tác huy động, duy trì sĩ số.
Hội phụ huynh các lớp phối hợp với giáo viên chủ nhiệm làm tốt công tác giáo dục học sinh, huy động học sinh đến trường và duy trì tỷ lệ chuyên cần; phối hợp với nhà trường hoàn thiện cơ sở vật chất; phối kết hợp giáo dục đạo đức và văn hóa cho học sinh.
Vận động mọi người tham gia vào công tác khuyến  học.
5. Hoạt động nâng cao chất lượng dạy và học
Hàng năm huy động triệt để trẻ 5 tuổi vào lớp 1 để giữ vững và duy trì phổ cậ,         thực hiện tốt việc điều tra, cập nhật, kiện toàn hồ sơ phổ cập.
Giao chỉ tiêu về số lượng cho các GVCN, từ đó các GV sẽ có trách nhiệm duy trì số lượng.
Nhà trường phát động phong trào thi đua dạy tốt - học tốt để khuyến khích cô và trò lập nhiều thành tích trong dạy – học.
Tập trung vào các tiêu chí chất lượng: Đầu năm cho giáo viên đăng ký cam kết chất lượng, có giám sát và giúp đỡ để giáo viên hoàn thành cam kết.
Tổ chức kiểm tra giám sát nắm bắt thông tin. Phân loại đối tượng học sinh để có những phương pháp giảng dạy cho phù hợp với từng cá nhân hoặc nhóm đối tượng học sinh.
Chất lượng giáo dục được kiểm tra đôn đốc thường xuyên. Kiểm  tra đánh giá học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ năng. Cuối mỗi tháng BGH trực tiếp kiểm tra chất lượng của từng lớp để đánh giá hiệu quả giảng dạy và bồi dưỡng, phụ đạo  của GV và HS, từ đó có những tư vấn thúc đẩy kịp thời.
Quan tâm  giúp đỡ  những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn bằng những việc làm cụ thể như: ủng hộ quần áo, động  viên tinh thần...
Phối kết hợp ba môi trường: Gia đình – nhà trường – xã hội. Phối kết hợp chặt chẽ giữa giáo viên chủ nhiệm, gia đình và các đoàn thể xã hội để giáo dục học sinh.Duy trì thường xuyên nguồn thông tin 2 chiều để kịp thời nắm bắt tình hình và có biện pháp xử lý, điều chỉnh kịp thời.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Trên đây là kế hoạch duy trì trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 của trường mầm non Bình Long. Rất mong được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy – HĐND - UBND huyện Võ Nhai, Đảng ủy- HĐND- UBND xã Bình Long; Phòng GD&ĐT võ Nhai;  sự ủng hộ giúp đỡ của các ban ngành, đoàn thể, nhân dân các dân tộc trong xã, trong huyện để nhà trường thực hiện thành công kế hoạch duy trì và được công nhận lại trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 vào những năm tiếp theo./.
   
 Nơi nhận:                                                                                              HIỆU TRƯỞNG
 - PGD&ĐT (BC);
 - UBND xã  (BC);
 - Lưu nhà trường.                                                                        
                                                                                          
                                                                                  Vi Thị Hồi

 

 

3
4
5

Nguồn: mnbinhlong.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 21
Tháng 02 : 768
Năm 2020 : 1.604