PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG MN BÌNH LONG

                                

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập - Tự do - Hạnhphúc

  

Số:195 /QĐ-TrMN

 

Bình Long, ngày6tháng 10 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Vềviệc ban hànhQuychếthựchiệndânchủtronghoạtđộng

 củatrườngMầm non Bình Long

                                                     

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON BÌNH LONG

 

CăncứĐiềulệTrườngMầm non;

Căn cứ Quyết định số 2640/QĐ-UBND, ngày 24/8/2020 của Ủy ban nhândân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căncứcôngvănsố 759/PGDĐT - CMMN ngày 22 tháng 9 năm 2020 vềviệchướngdẫnthựchiệnnhiệmvụgiáodụcmầm non năm 2020-2021;

Căncứtìnhhìnhthựctếcủanhàtrường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

            Điều 1. Ban hànhkèmtheoquyếtđịnhnàylàQuychếthựchiệndânchủtronghoạtđộngcủatrườngMầm nonBình Long.

            Điều 2. Toànthểcánbộ, giáoviên, nhânviêntrườngMầm non Bình Long chịutráchnhiệmthihànhquyếtđịnhnày./.

                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

Nơinhận:

- NhưĐiều 3;

- Lưu: VP.                                                                           

Vi ThịHồi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY CHẾ

Thựchiệndânchủtronghoạtđộngnhàtrường

(Ban hànhkèmtheoQuyếtđịnhsố   /QĐ-MNBL ngày 6/10/2020

 củaHiệutrưởngtrườngMầm non Bình Long)

 CHƯƠNG I

QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mụcđíchthựchiệndânchủtrongnhàtrường. 

        1. ThựchiệncóhiệuquảnhấtnhữngđiềutrongLuậtGiáodụcvàNghịđịnhsố 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 1 năm 2015 củaChínhphủvềviệcthựchiệndânchủtronghoạtđộngcủacơquanhànhchínhnhànướcvàđơnvịsựnghiệpcônglậptrongtấtcảcáchoạtđộngcủanhàtrường.

       2. Pháthuyquyềnlàmchủvàhuyđộngtiềmnăngtrítuệcủatậpthể CB-GV-NV trongnhàtrườngtheoluậtđịnh, gópphầnxâydựngnềnếp, trậttự, kỷcươngtrongmọihoạtđộngcủanhàtrường, thựchiệnnhiệmvụpháttriểnsựnghiệpgiáodụcphùhợpvớiđườnglối, chủtrươngcủaĐảngvàluậtphápcủaNhànước.

Điều 2: Nguyêntắcthựchiệndânchủtrongnhàtrường. 

       1. Đảmbảosự  lãnhđạocủa chi bộĐảngnhàtrườngtheonguyêntắctậptrungdânchủ, thựchiệntráchnhiệmcủaHiệutrưởngvàpháthuyvaitròcủacácđoànthểtrongnhàtrường.

        2. ThựchiệndânchủtrongnhàtrườngphùhợpvớiHiếnphápvàphápluật, quyềnphảiđiđôivớinghĩavụvàtráchnhiệm, dânchủphảigắnliềnvớikỷluật, kỷcươngtrongnhàtrường. Dânchủtrongkhuônkhổphápluật, đảmbảonguyêntắcchếđộthủtrưởngtrongquảnlý, điềuhành.

       3. Khôngđượccóhành vi lợidụngdânchủhoặcxâmphạmquyềndânchủlàmảnhhưởngđếnuytínvàhoạtđộngcủanhàtrường.

CHƯƠNG II

DÂN CHỦ TRONG NỘI BỘ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

MỤC 1

TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG

VÀ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC

Điều 3: Hiệutrưởngcótráchnhiệm:

          1. Quảnlýđiềuhànhmọihoạtđộngcủanhàtrường, chịutráchnhiệmtrướcphápluậtvàcấptrênvềtoànbộhoạtđộngcủanhàtrường.

          2. Thựchiệncácchếđộhộihọptheođịnhkỳsau:

         - Hàngtuầnhọpgiao ban giữa BGH, tổtrưởngvàcácĐoànthể.      

         - HàngthángHọphộiđồnggiáodụccủanhàtrườngđểđánhgiáviệcthựchiệnkếhoạchthángvàtriểnkhaikếhoạchthángsau.

         - Kếtthúchọckỳ I, tổchứcsơkếthọckỳ I vàtriểnkhaiphươnghướngnhiệmvụhọckỳ II.

         - Cuốinămhọctổchứcđánhgiátổngkếtcácmặthoạtđộngnhàtrường, thựchiệnkhenthưởnghọcsinh; CB-GV-NV.

          3. Tổchứcđánhgiá CB-GV-NV vềviệcthựchiệnnhiệmvụnămhọctheokếhoạchcôngtác, côngkhaikếtquảđánhgiávàlưutrữtronghồsơcánhân. 

          4. Lắngnghevàtiếpthunhững ý kiếncủacánhân, tổchức, đoànthểtrongnhàtrườngthông qua họpHộiđồnggiáodục, sinhhoạttổ, hoạtđộngđoànthể, hộiphụhuynhhọcsinh, traođổitrựctiếpcủacánhân... vàcóbiệnphápgiảiquyếtđúngtheochếđộ, chínhsáchhiệnhànhcủanhànước, theonộiquy, quychế, điềulệcủanhàtrườngvàphùhợpvớithẩmquyền, tráchnhiệmđượcgiaocủaHiệutrưởng.

        5. Thôngbáocôngkhaiđểcánbộ, côngchức, viênchứcbiếtnhữngviệcđượcquyđịnhtạiNghịđịnhsố 04/2015/NĐ-CP.

        6. Ban hànhquychếquảnlýtrangthiếtbịlàmviệctrongcơquan, đơnvịbảođảmthiếtthực, hiệuquả, tiếtkiệm; sửdụngtiếtkiệmkinhphíđượccấp; thựchiệncácquyđịnhvềcôngkhaitàichính. Việcmuasắmthiếtbị, phươngtiệnvàcáctàisảncủacơquan, đơnvịphảithựchiệntheoquyđịnhcủaphápluật.

        7. Thựchiệncácbiệnphápphòngngừa, ngănchặnhành vi thamnhũng; xửlývàtạođiềukiệnđểcơquan, tổchứccóthẩmquyềnxửlýngườicóhành vi thamnhũng; nếuthiếutráchnhiệmđểxảy ra thamnhũngtrongnhàtrườngthìbịxửlýtheoquyđịnhcủaphápluật.

        8. Chỉđạoviệccungcấpđầyđủ, kịpthờinhữngthông tin, tàiliệu, cáchthứctổchứcthựchiện, tráchnhiệmthựchiệnvàtráchnhiệmgiảitrìnhnhữngnội dung côngviệctrongnhàtrườngquyđịnhtạiNghịđịnhsố 04/2015/NĐ-CP, trừnhữngtàiliệumậttheoquyđịnhcủaphápluật.

         9. Xemxét, giảiquyếtkịpthờitheoquyđịnhcủaphápluậtcáckhiếunại, tốcáo, kiếnnghịcủacánbộ, côngchức, viênchứcvàkiếnnghịcủa Ban Thanh tranhândâncủađơnvị; kịpthờibáocáovớicơquancóthẩmquyềnnhữngvấnđềkhôngthuộcthẩmquyềngiảiquyếtcủamình.

        10. Kịpthờixửlýngườicóhành vi cảntrởviệcthựchiệndânchủtronghoạtđộngcủacơquan, đơnvịvàngườicóhành vi trảthù, trùdậpcánbộ, côngchức, viênchứckhiếunại, tốcáo, kiếnnghịtheoquyđịnhcủaphápluật.          

Điều 4. Tổchứchộinghịcánbộ, côngchức, viênchức

        1. Hiệutrưởngđơnvịchủtrì, phốihợpvớiCôngđoànđơnvịtổchứchộinghịcánbộ, côngchức, viênchứccủacơquan, đơnvịmỗinămmộtlầntheohướngdẩncấptrên. Khi cómộtphầnbacánbộ, côngchức, viênchứccủacơquan, đơnvịhoặc Ban ChấphànhCôngđoàncơquan, đơnvịyêucầuhoặcngườiđứngđầucơquan, đơnvịthấycầnthiếtthìtriệutậphộinghịcánbộ, côngchức, viênchức, củacơquan, đơnvịbấtthường. Thànhphầndựhộinghị bao gồmtoànthểhoặcđạibiểucánbộ, côngchức, viênchứccủacơquan, đơnvị.

          2. Nội dung củahộinghị, gồm:

          a) Kiểmđiểmviệcthựchiệncácnghịquyết, chủtrương, chínhsáchcủaĐảng, phápluậtcủaNhànướccóliênquanđếnchứcnăng, nhiệmvụcủacơquan, đơnvị; kiểmđiểmviệcthựchiệnNghịquyếtHộinghịcánbộ, côngchức, viênchứctrướcđóvànhữngquyđịnhvềthựchiệndânchủtronghoạtđộngcủacơquan, đơnvị; đánhgiá, tổngkếtvàkiểmđiểmtráchnhiệmcủangườiđứngđầucơquan, đơnvịtrongviệcthựchiệnkếhoạchcôngtáchàngnăm; thảoluận, bànbiệnphápthựchiệnkếhoạchcôngtácnămtớicủacơquan, đơnvị;

           b) Lãnhđạođơnvịlắngnghe ý kiếnđónggóp, phêbìnhcủacánbộ, côngchức, viênchức; giảiđápnhữngthắcmắc, kiếnnghịcủacánbộ, côngchức, viênchức;

          c) Thông qua Quychế chi tiêunộibộcủanhàtrường; phátđộngphongtràothiđuavàkýkếtgiaoướcthiđuagiữangườiđứngđầucơquan, đơnvịvớitổchứccôngđoàn;

d) Bàncácbiệnphápcảitiếnđiềukiệnlàmviệc, nângcaođờisốngcủacánbộ, côngchức, viênchứctrongcơquan, đơnvị;

         đ) Ban Thanh tranhândâncủanhàtrườngbáocáocôngtác; bầu Ban Thanh tranhândântheoquyđịnhcủaphápluật;

         e) Khenthưởngcánhân, tậpthểcủanhàtrườngcóthànhtíchtrongcôngtác.

Điều 5: Cánbộ, giáoviên, nhânviêntrongnhàtrườngcótráchnhiệm: 

          1. Nghiêmchỉnhchấphànhnộiquy, quychếlàmviệccủacơquan, đơnvị; thựchànhtiếtkiệm, chốnglãngphívàbảođảmthông tin chínhxác, kịpthời; thựchiệncácquyđịnhvềnghĩavụ, đạođức, vănhóagiaotiếp, quytắcứngxử, nguyęntắctronghoạtđộngnghềnghiệpvànhữngviệckhôngđượclàmtheoquyđịnhcủaphápluật.

            2. Chịutráchnhiệmtrướcphápluật, trướcngườiphụtráchtrựctiếpvàtrướcHiệutrưởngvềviệcthihànhnhiệmvụcủamình. Trongkhithihànhnhiệmvụ, CB-GV-NV đượctrìnhbày ý kiến, đềxuấtviệcgiảiquyếtnhữngvấnđềthuộcphạm vi tráchnhiệmcủamìnhkhácvới ý kiếncủangườiphụtráchtrựctiếp, nhưngvẫnphảichấphànhsựchỉđạovàhướngdẫncủangườiphụtráchtrựctiếp, đồngthờicóquyềnbảolưu ý kiếnvàbáocáolêncấpcóthẩmquyền. CB-GV-NV đượcquyềntừchốithựchiệncôngviệchoặcnhiệmvụtráivớiquyđịnhcủaphápluật, đượcquyếtđịnhvấnđềmangtínhchuyênmôngắnvớicôngviệchoặcnhiệmvụđượcgiao.

        3. Thựchiệnphêbìnhvàtựphêbìnhnghiêmtúc, pháthuyưuđiểm, cógiảiphápsửachữakhuyếtđiểm; thẳngthắnđónggóp ý kiếnđểxâydựngnộibộcơquan, đơnvịtrongsạch, vữngmạnh.

        4. Đónggóp ý kiếnvàoviệcxâydựngcácvănbản, đềáncủanhàtrườngkhiđượcyêucầu.

        5. Báocáongườicóthẩmquyềnkhipháthiệnhành vi viphạmphápluậttronghoạtđộngcủacơquan, đơnvị.

MỤC 2

NHỮNG VIỆC PHẢI CÔNG KHAI ĐỀ

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC BIẾT

Điều 6. Nhữngviệcphảicôngkhai

         1. Chủtrương, chínhsáchcủaĐảngvàphápluậtcủaNhànướcliênquanđếncôngviệccủanhàtrường.

         2. Kếhoạchcôngtáchàngnăm, hàngquý, hàngthángcủanhàtrường.

         3. Kinhphíhoạtđộnghàngnăm, bao gồmcácnguồnkinhphí do ngânsáchnhànướccấpvàcácnguồntàichínhkhác; quyếttoánkinhphíhàngnămcủanhàtrường; tàisản, trangthiếtbịcủanhàtrường; kếtquảkiểmtoán.

        4. Tuyểndụng, đàotạo, bồidưỡng, điềuđộng, bổnhiệm, luânchuyển, biệtphái, từchức, miễnnhiệm; hợpđồnglàmviệc, thayđổichứcdanhnghềnghiệp, thayđổivịtrílàmviệc, chấmdứthợpđồnglàmviệccủaviênchức, giảiquyếtchếđộ, nângbậclương, nângngạch, đánhgiá, xếploạicôngchức, viênchức; khenthưởng, kỷluật, thôiviệc, nghỉhưuđốivớicánbộ, côngchức, viênchức; cácđềán, dựánvàviệcxâydựngcácvănbảnquyphạmphápluậtcủanhàtrường.

        5. Cácvụviệctiêucực, thamnhũngtrongnhàtrườngđãđượckếtluận; bảnkêkhaitàisản, thunhậpcủangườicónghĩavụphảikêkhaitheoquyđịnhcủaphápluật.

        6. Kếtquảthanhtra, kiểmtra, giảiquyếtkhiếunại, tốcáotrongnộibộđơnvị.

         7. Cácnộiquy, quychếcủanhàtrường.

        8. Kếtquảtiếpthu ý kiếncủacánbộ, côngchức, viênchứcvềnhữngvấnđềthuộcthẩmquyềnquyếtđịnhcủangườiđứngđầunhàtrườngđưa ra lấy ý kiếncánbộ, côngchức, viênchức.

        9. Vănbảnchỉđạo, điềuhànhcủacơquanquảnlýcấptrênliênquanđếncôngviệccủanhàtrường.

Điều 7. Hìnhthứcvàthờigiancôngkhai

        1. Hìnhthứccôngkhai

Căncứvàođặcđiểm, tínhchấthoạtđộngvànội dung phảicôngkhai, đơnvịápcáchìnhthứccôngkhaisauđây:

        a) Niêmyếttạinhàtrường;

        b) Thôngbáotạihộinghịcánbộ, côngchức, viênchức;

        c) Thôngbáobằngvănbảngửitoànthểcánbộ, côngchức, viênchức;

        d) Thôngbáochotổtrưởngcủanhàtrườngvàyêucầuhọthôngbáođến CB-GV-NV trongtổ;

        đ) Thôngbáobằngvănbảnđến Chi bộ, Ban ChấphànhCôngđoànnhàtrường;

        e) Đăngtrêntrangthông tin nộibộcủanhàtrường, 

        2. Thờihạncôngkhaichậmnhấtlà 03 ngàylàmviệc, trườnghợpđặcbiệtkhôngquá 05 ngàykểtừngàyvănbảnđược ban hànhhoặckểtừngàynhậnđượcvănbảncủacơquan, đơnvịcấptrên, trừnhữngtàiliệumậttheoquyđịnhcủaphápluật. Đốivớivănbảnniêmyếttạitrụsởnhàtrườngthìphảithựchiệnniêmyếtítnhất 30 ngàyliêntụckểtừngàyniêmyết.

MỤC 3

NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THAM GIA Ý KIẾN, HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG QUYẾT ĐỊNH

Điều 8. Nhữngviệccánbộ, côngchức, viênchứcthamgia ý kiến

          1.Chủtrương,giảiphápthựchiệnnghịquyếtcủaĐảng, phápluậtcủaNhànướcliênquanđếncôngviệccủanhàtrường.

         2. Kếhoạchcôngtáchàngnămcủanhàtrường.

         3. Tổchứcphongtràothiđuacủanhàtrường.

         4. Báocáosơkết, tổngkếtcủanhàtrường.

         5. Cácbiệnphápcảitiếntổchức, hoạtđộngvàlềlốilàmviệc; phòng, chốngthamnhũng, thựchànhtiếtkiệm, chốnglãngphí, chốngquanliêu, phiềnhà, sáchnhiễunhândân.

        6. Kếhoạchtuyểndụng, đàotạo, bồidưỡngcánbộ, côngchức, viênchức; bầucử, bổnhiệmcánbộ, côngchức, viênchức.

       7.Thực hiệncácchếđộ, chínhsáchliênquanđếnquyềnvàlợiíchcủacánbộ, côngchức, viênchức.

      8. Cácnộiquy, quychếcủanhàtrường.

Điều 9. Hìnhthứcthamgia ý kiến

Căncứđặcđiểm, tínhchấthoạtđộngvànội dung thamgia ý kiến, nhàtrườngápdụngmộttrongbahìnhthứcthamgia ý kiếnsauđây:

      1. Cánbộ, côngchức, viênchứcthamgia ý kiếntrựctiếphoặcthamgia ý kiếnthông qua ngườiđạidiệnvớilãnhđạonhàtrường.

      2. Thông qua hộinghịcánbộ, côngchức, viênchứccủanhàtrường.

 3. Phátphiếuhỏi ý kiếntrựctiếp, gửidựthảovănbảnđểcánbộ, côngchức, viênchứcthamgia ý kiến.

MỤC 4

NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC,

VIÊN CHỨC GIÁM SÁT, KIỂM TRA

Điều 10. Nhữngviệccánbộ, côngchức, viênchứcgiámsát, kiểmtra

      1. Thựchiệnchủtrương, chínhsáchcủaĐảngvàphápluậtcủaNhànước, kếhoạchcôngtáchàngnămcủanhàtrường.

       2.Sử dụngkinhphíhoạtđộng, chấphànhchínhsách, chếđộquảnlývàsửdụngtàisảncủanhàtrường.

3.Thực hiệncácnộiquy, quychếcủanhàtrường.

      4.Thực hiệncácchếđộ, chínhsáchcủaNhànướcvềquyềnvàlợiíchcủacánbộ, côngchức, viênchứctrongnhàtrường.

      5. Giảiquyếtkhiếunại, tốcáotrongnộibộnhàtrường.

Điều 11. Hìnhthứcgiámsát, kiểmtra

       -Nhàtrườngtổchứcđể CB-GV-NV giámsát, kiểmtrathông qua bahìnhthứcgiámsát, kiểmtrasauđây:

       1.Thông qua hoạtđộngcủa Ban Thanh tranhândâncủanhàtrường.

       2.Thông qua kiểmđiểmcôngtác, tựphêbìnhvàphêbìnhtrongcáccuộchọpđịnhkỳcủanhàtrường.

       3.Thông qua hộinghịcánbộ, côngchức, viênchứccủanhàtrường.

Chương III

DÂN CHỦ TRONG QUAN HỆ VÀ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

VỚI CÔNG DÂN, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

Điều 12. Tráchnhiệmcủangườiđứngđầucơquan, đơnvị

       1.Tổ chức, chỉđạovàkiểmtraviệcniêmyếtcôngkhaitạitrụsởlàmviệcvàđăngtảitrêntrangthông tin điệntửcủanhàtrườngđểcôngdân, cơquan,tổchứcbiếtcácnội dung sau:cácchếđộchínhsáchliênquanđếnhọcsinh, lịchtiếpcôngdân...

      a) Bộphậnchịutráchnhiệmgiảiquyếtcôngviệccóliênquan;

      b) Thủtụchànhchínhgiảiquyếtcôngviệc;

      c) Mẫuđơntừ, hồsơchotừngloạicôngviệc;

      d) Phí, lệphítheoquyđịnh;

      đ) Thờigiangiảiquyếttừngloạicôngviệc.

       2.Chỉ đạovàkiểmtra CB-GV-NV trongviệcgiảiquyếtcôngviệccủacôngdân, tổchức; kịpthờicónhữngbiệnphápxửlýthíchhợptheoquyđịnhcủaphápluậtđốivớinhững CB-GV-NV khônghoànthànhnhiệmvụ, thiếutinhthầntráchnhiệm, sáchnhiễu, gâyphiềnhà, thamnhũngtrongviệcgiảiquyếtcôngviệccủacôngdân, tổchức.

      3.Chỉ đạoviệcbốtrínơitiếpcôngdân, thựchiệnviệctiếpdânvàtổchứchòmthưgóp ý; cửđạidiệntrườngcùng Ban Thanh tranhândâncủanhàtrườnghàngtuầnmởhòmthưgóp ý, nghiêncứuvàđềxuấtgiảiquyếtcác ý kiếngóp ý đượcgửiđến, báocáođếnlãnhđạođơnvịđểđề ra nhữngbiệnpháphợplýnhằmtiếpthuvàgiảiquyếtcác ý kiếngóp ý.

    4.Thông báođểcôngdân, tổchứccủađịaphươngbiếtvàthamgiađónggóp ý kiếnđốivớinhữngchươngtrình, dựán do nhàtrườngxâydựnghoặctổchứcthựchiệncóliênquanđếnsựpháttriểnkinhtế - xãhộicủađịaphương.

      5.Cử ngườicótráchnhiệmgặpvàgiảiquyếtcôngviệccóliênquankhicôngdân, tổchứccóyêucầutheoquyđịnhcủaphápluật; nhữngkiếnnghị, phảnánh, phêbìnhcủacôngdân, tổchứcphảiđượcnghiêncứuvàxửlýkịpthời.

Điều 13. Tráchnhiệmcủacánbộ, côngchức, viênchức

      1.Chỉ đượctiếpnhậntàiliệuvàgiảiquyếtcôngviệccủacôngdân, tổchứctạitrụsởlàmviệccủanhàtrường; bảovệbímậtNhànước, bímậtcôngtácvàbímậtthông tin vềngườitốcáotheoquyđịnhcủaphápluật.

      2.Khi côngdân, tổchứccóyêucầu, CB-GV-NV cótráchnhiệmgiảiquyếtcácyêucầuđótheothẩmquyền. Nhữngviệckhôngthuộcthẩmquyềngiảiquyết, CB-GV-NV phảithôngbáođểcôngdân, tổchứcbiếtvàhướngdẫncôngdân, tổchứcđếnnơicóthẩmquyềngiảiquyết. Cánbộ, côngchức, viênchứckhôngđượcquanliêu, háchdịch, cửaquyền, thamnhũng, gâykhókhăn, phiềnhà, sáchnhiễutronggiảiquyếtcôngviệccủacôngdân, tổchức.

      3.Công việccủacôngdân, tổchứcphảiđược CB-GV-NV nghiêncứuxửlývàkịpthờigiảiquyếttheođúngquyđịnhcủaphápluậtvànộiquy, quychếcủacơquan, đơnvị.

      4.Những côngviệcđãcóthờihạngiảiquyếttheoquyđịnhthì CB-GV-NV phảichấphànhđúngthờihạnđó. Trườnghợpphứctạpđòihỏiphảicóthờigianđểnghiêncứugiảiquyếtthì CB-GV-NV cótráchnhiệmbáocáongườiphụtráchtrựctiếpvàkịpthờithôngbáochocôngdân, tổchứcbiết.

Điều 14. Quan hệgiữaHiệutrưởngvớicơquan, đơnvịcấptrên

       1.Chấp hànhquyếtđịnhcủacấptrên. Khi cócăncứchorằngquyếtđịnhđólàtráiphápluậtthìphảikịpthờibáocáobằngvănbảnvớingười ra quyếtđịnh.

      2.Phản ánhnhữngvướngmắc, khókhăntrongquátrìnhthựchiệnchứcnăng, nhiệmvụcủamình; kiếnnghịcơquan, đơnvịcấptrênnhữngvấnđềkhôngphùhợp, cầnsửađổi, bổ sung trongcácchếđộ, chínhsách, cácquyđịnhcủaphápluậtvàtrongchỉđạo, điềuhànhcủacơquan, đơnvịcấptrên.

      3.Tham giađónggóp ý kiến, phêbìnhđốivớihoạtđộngcủacơquan, đơnvịcấptrên; cótráchnhiệmnghiêncứu, thamgia ý kiếnvàocácdựthảovềchếđộ, chínhsách, vănbảnquyphạmphápluật do cơquan, đơnvịcấptrênyêucầu.

       4. Báocáocơquan, đơnvịcấptrêntìnhhìnhcôngtáccủacơquan, đơnvịmìnhtheoquyđịnh; đốivớinhữngvấnđềvượtquáthẩmquyềngiảiquyếtthìphảikịpthờibáocáo, xin ý kiếnchỉđạocủacơquan, đơnvịcấptrên. Nội dung báocáolêncơquan, đơnvịcấptrênphảikháchquan, trungthực.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệulựcthihành

       1. Quychếnàycóhiệulựckểtừngày 9 tháng 10 năm 2020.

2. Qui chếnàyđượcxemxét, sửađổibổ sung theonghịquyếtcủahộinghịcánbộ, côngchức, viênchứchàngnăm.

Toànthểcánbộ, giáoviên, nhânviêntrườngMầm non Bình Long chịutráchnhiệmthihànhQuychếnày./.

 

Nơinhận:                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

- BGH, Đoànthể;

- Đănglên website;    

- Lưu VT.                 

                                                                                             Vi ThịHồi