Thursday, 20/01/2022 - 23:10|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Bình Long- Xã Bình Long
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HỢP ĐỒNG TRÁCH NHIỆM Giữa trường mầm non Bình Long và trạm y tế xã trong công tác y tế trường học          Năm học 2019 - 2020

HỢP ĐỒNG TRÁCH NHIỆM
Giữa trường mầm non Bình Long và trạm y tế xã trong công tác y tế trường học 
        Năm học 2019 - 2020

     
  
   PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI
   TRƯỜNG MN BÌNH LONG

Số:106 /KH -TrMNBL    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                              Bình Long, ngày 19  tháng 9 năm 2019

HỢP ĐỒNG TRÁCH NHIỆM
Giữa trường mầm non Bình Long và trạm y tế xã trong công tác y tế trường học 
        Năm học 2019 - 2020

Hôm nay, ngày     tháng 9năm 2019 tại Trường Mầm Non Bình Long chúng tôi gồm có
A/ Đại diện bên A:
Bà : Vi Thị Hồi - Hiệu trưởng - Trường Mầm Non Bình Long   
Địa chỉ trụ sở chính: Xóm An Long, xã Bình Long, huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 02803503655
B/ Đại diện bên B:
Ông: Vũ Văn Tuyên
Trạm trưởng trạm y tế xã Bình Long
Địa chỉ trụ sở chính: xã Bình Long, huyện Võ nhai, Tỉnh Thái nguyên
Điện thoại : 0981101615
Hai bên cùng nhau bàn bạc thống nhất ký kết hợp đồng trách nhiệm về công tác YTTH năm học 2019 - 2020 với những điêu khoản sau:
ĐIỀU I: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
Bên A cùng với bên B phối hợp theo dõi và triển khai công tác y tế học đường tại trường: Mầm Non Bình Long Thuộc xã Bình Long trong năm học 2019 - 2020 với những  nhiệm vụ cụ thể như sau; :
1. Phối hợp quản lý và chăm sóc sức khoẻ trong nhà trường, cụ thể:
a. Tố chức khám sức khỏe định kỳ và phân loại sức khoẻ cho học sinh 2 lần/năm vào đầu năm và cuối năm học;
b. Quản lý và lưu hồ sơ theo dõi sức khoẻ của học sinh (Nhiệm vụ của Nhà trường);
c. Hướng dẫn trường học mua các loại thuốc và trang thiết bị được sử dụng trong trường học.
đ. Sơ cứu, cấp cứu ban đầu tại Trạm YT khi nhà trường chuyển bệnh nhân
đến.
2. Phối hợp tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề lien quan đến sức khoẻ cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường và cha mẹ học sinh, phối hợp với nhà trường vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

3. Phối hợp tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường,
 Phòng chống các dịch bệnh, bệnh, tật học đường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV/AIDS,
 Các bệnh xã hội và thực hiện các hoạt động khác về y tế trường học.
4. Phối hợp triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học vàcáchoạtđộng y tếkhác, xây dựng môi trường trường học lành mạnh, an toàn.
5. Phối hợp trong công tác: Sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả công tác y tết rường học theo quy định.
6. Phố hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác của cơ quan chuyên môn ngành cấp trên.
ĐIỂU II: ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN:
Tại trường Mầm Non Bình Long
ĐIỂU III: THỜI GIAN THỰC HIỆN
       Bắt đầu từ ngày 6 tháng 09 năm 2019 đến ngày 30 tháng 05 năm 2020
ĐIỀU IV: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN  
1. Trách nhiệm A:
Cử  đồng chí: Đàm Thị Huệ: Phó HT  phụ trách công tác YTTH trong năm học 2019 -2020 Xây dựng Kế hoạch YTTH của đơn vị mình.
Tổ chức thực hiện công tác YTTH theo đúng Quyết đinh số 73/2007/QĐ - BGDĐT.
Triên khai nghiêm túc các văn bản hướng dẫn về công tác YTTH của cấp trên
Thực hiện nghiêm túc chế độ hỗ trợ cho nhân viên phụ trách công tác YTTH
của nhà trường và của Trạm y tế xã, phường theo thông tư 14/2007/TT- BTC ngày 8/3/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trường học.
Thành lập ban sức khoẻ nhà trường để xây dựng kế hoạch và tổ chức triến khai công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục sức khoẻ cho học sinh theo từng năm học.
Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất: Phòng y tế, tủ thuốc và các trang thiết bị y tế theo quy định.
Quản lý và lưu trữ toàn bộ hồ sơ sức khỏe của học sinh.
2. Trách nhiệm bên B:
Cử đồng chí: Nguyễn Trung Kiên: Trạm y tế tham gia theo dõi, quản lý công tác YTTH trong năm học 2019 - 2020 đối với trường Mầm Non Bình Long trên địa bàn xã Bình Long. 
Có trách nhiệm sắp xếp thời gian khoa học, hợp lý để thực hiện các nội dung phối hợp theo đúng Điều I: Nội dung hợp Đồng

ĐIỀU V: TRÁCH NHIÊM TRONG VIÊC THỰC HIÊN HƠP ĐỒNG 
Hai bên thức hiện nghiêm túc các điều khoản đã kí kết trong hợp đồng vàng hiêm túc thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế giữa ngành GD&ĐT và ngành y tế đã cam kết.
Nếu bên nào thực hiện không đúng theo hợp đồng, không đúng với thoả thuận thì bên vi phạm phải chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý ngành cấp trên và UBND xã Bình Long.
ĐIỀU VI: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG
Hợp đồng được thành lập 02 bản có giá trị pháp lý như nhau mỗi bên giữ 01 bản
Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký.

 ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                ĐẠI DIỆN BÊN B

 


 
        Vi Thị Hồi                                                                          Vũ Văn Tuyên


Nguồn:mnbinhlong.thainguyen.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 59
Hôm qua : 82
Tháng 01 : 1.999
Năm 2022 : 1.999